Plasticvervuiling in de Middellandse Zee

De plasticvervuiling in de Middellandse Zee een halt toeroepen tegen 2030

Middellandse Zee: ergste plasticvervuiling ter wereld

Elk jaar komt zo’n half miljoen ton plasticafval in de Middellandse Zee terecht. Dat zijn 33 800 plasticflessen per minuut. Dat plasticafval blijft onze ecosystemen decennia- of zelfs eeuwenlang vervuilen. Minder zichtbaar, maar nog verraderlijker zijn de microscopische deeltjes, ook wel microplastics genoemd, die in de Middellandse Zee recordconcentraties bereiken van 1,25 miljoen partikels per km2.

Kostbare biodiversiteit in gevaar

Weinig dieren blijven gespaard van deze plasticvervuiling. Ze raken verstrikt in visnetten en achtergelaten verpakkingen of slikken plasticzakken in. Voor zeezoogdieren, zeevogels, schildpadden, vissen en ongewervelde dieren heeft dat vaak fatale gevolgen. Bovendien hopen giftige microplastics zich op in de mariene voedselketens. Zo komen ze ook terecht in de vis en zeevruchten die wij consumeren. Van 134 soorten in de Middellandse Zee is bekend dat ze plastic binnenkrijgen, waaronder 60 vissoorten, 3 soorten zeeschildpadden, 9 soorten zeevogels en 5 soorten zeezoogdieren.

Steden en politiek mobiliseren om een einde te maken aan plasticvervuiling in zee

Op politiek vlak oefent WWF druk uit voor een VN-verdrag om het dumpen van plasticafval in zee wereldwijd een halt toe te roepen. In het kader van de Conventie van Barcelona en het Europese en nationale beleid pleit WWF ook voor strengere maatregelen tegen plasticvervuiling in de Middellandse Zee. Zo willen we plasticsoorten voor eenmalig gebruik verbieden en bindende doelstellingen vastleggen voor een betere afvalinzameling. 

Lokaal werkt WWF samen met toeristische kustgebieden in het hele Middellandse-Zeegebied om gemeenten, bedrijven en burgers ertoe aan te zetten plasticafval te verminderen en beter te beheren. Door deel te nemen aan het ‘Plastic Smart Cities’-initiatief kunnen kuststeden rolmodellen voor andere steden worden door aan te tonen dat plasticvervuiling elimineren kan.

NAAM VAN HET PROJECT

Plasticvervuiling in de Middellandse Zee

REGIO

Middellandse-Zeegebied – Griekenland, Italië, Marokko, Tunesië en Turkije

DUUR

01.2019 - 02.2023

Budget

€ 461.885

PARTNERS

WWF-Middellandse Zee

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

Tegen eind 2021 werken de belangrijke spelers in het Middellandse-Zeegebied een strategie uit om de vervuiling met microplastics volledig stop te zetten tegen 2030.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Menselijke activiteiten vervuilen ecosystemen over de hele wereld, van de Noordpool tot de Zuidpool en van de hoogste bergtoppen tot de diepste zeetroggen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Onze andere projecten:

Beleidswerk rond fossiele brandstoffen in Griekenland

De klimaatverandering tegengaan en waardevolle mariene ecosystemen in Griekenland beschermen door op te treden tegen nieuwe olie- en gasboringen in de Middellandse Zee.

Hier wil ik meer over weten