Duurzame visvangst in de Middellandse Zee

De vispopulaties in de Middellandse Zee herstellen

Overbevissing bedreigt het evenwicht in de Middellandse Zee

De visvangst zit diep geworteld in het DNA, de cultuur en de tradities van het Middellandse-Zeegebied. De vispopulaties in de Middellandse Zee hebben het echter bijzonder moeilijk. Meer dan 80% van de visbestanden is het slachtoffer van overbevissing. In de EU-wateren loopt dat cijfer zelfs op tot 93%. De totale wereldwijde vispopulatie is de afgelopen vijftig jaar met meer dan een derde gedaald. Deze ecologische crisis is het gevolg van een toename van de vlootcapaciteit, illegale visvangst en de vangst van beschermde soorten. Als de visserijpraktijken niet verbeteren, kunnen de visbestanden instorten, met alle gevolgen van dien voor de ecosystemen, de bevolking en de economie.

Acties op drie fronten om de visbestanden in de Middellandse Zee te herstellen

  • Artisanale visvangst: WWF moedigt kleinschalige vissers aan om de natuurlijke hulpbronnen waarvan ze afhankelijk zijn, duurzaam te beheren. Bedoeling is om zo de visbestanden in de Middellandse Zee te herstellen en de inkomsten van de bevolking op lange termijn veilig te stellen.
  • Duurzame consumptie: WWF benut de koopkracht van de consument om de visserijsector ertoe aan te zetten over te stappen op een duurzaam gebruik van de visbestanden. WWF moedigt consumenten aan om van vis-, schaaldier- en schelpdierproducten de uitzondering te maken. Raadpleeg de Viswijzer van WWF om te weten welke soorten je best verkiest en welke soorten je best vermijdt (omdat ze bijvoorbeeld overbevist worden of op een niet-duurzame manier gekweekt worden).
  • Beleidswerk: WWF is op regionaal en nationaal niveau actief in de landen rond de Middellandse Zee in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten om de illegale, niet-gereglementeerde en clandestiene vangst van zeedieren tegen te gaan. Om de vispopulaties te herstellen en het evenwicht van de ecosystemen te beschermen werkt WWF doeltreffende plannen voor het langetermijnbeheer van elke soort uit.

NAAM VAN HET PROJECT

Duurzame visvangst in de Middellandse Zee

REGIO

Middellandse-Zeegbied – Albanië, Griekenland en Turkije

DUUR

01.2019 - 02.2023

Budget 2021

€ 538.115

PARTNERS

WWF-Middellandse Zee

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

De vissers worden echte sleutelfiguren en partners van een duurzame visvangst om de visbestanden in de Middellandse Zee te herstellen en hun inkomsten te verhogen.

De kustbewoners hebben zelf het meeste baat bij de bescherming van de visbestanden, aangezien zij de belangrijkste betrokkenen zijn. Visvangst maakt immers deel uit van hun DNA.

PROBLEMEN IN VERBAND MET DIT PROJECT

DUURZAME VISVANGST

Overbevissing in de Middellandse Zee bedreigt het evenwicht van de mariene ecosystemen en de bestaansmiddelen van de kustbewoners. WWF voert wereldwijd actie voor duurzame visvangst.

meer info

DUURZAME VISVANGST

Onze andere projecten:

Plasticvervuiling in de Middellandse Zee

Gemeenten, bedrijven en burgers in de toeristische kustgebieden rond de Middellandse Zee mobiliseren om een einde te maken aan de plasticvervuiling in de Middellandse Zee.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN

Beleidswerk rond fossiele brandstoffen in Griekenland

De klimaatverandering tegengaan en waardevolle mariene ecosystemen in Griekenland beschermen door op te treden tegen nieuwe olie- en gasboringen in de Middellandse Zee.

Hier wil ik meer over weten