Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Andere filters
Thema
Regio
Afgelopen
Projecten op het terrein
Wereld
0 Verlies van diersoorten

Unite

Europees project met als doel de georganiseerde criminele netwerken die betrokken zijn bij de handel in wilde dieren, houtkap en afval in de EU