Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

De vloedbossen van de Mekong

WWF zet zich samen met de lokale gemeenschappen en overheden in voor de bescherming van de Mekong.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Verlies van diersoorten

De Irrawaddydolfijn beschermen

De Irrawaddydolfijn beschermen om te voorkomen dat de soort uitsterft in het Cambodjaanse deel van de Mekong.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

Dawna-Tenasserim

De tijger en zijn leefgebied beschermen in de regio en de milieu-impact van nieuwe wegeninfrastuctuur beperken.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Amazonegebied
0 Habitatverlies

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie en het ecologische herstel van de getroffen gebieden.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Congobekken
0 Habitatverlies

Mai-Ndombe

Het leefgebied van de bonobo beschermen en het regenwoud in het Congobekken herstellen.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Congobekken
0 Habitatverlies

ECOmakala

De strijd aanbinden tegen illegale ontbossing en de degradatie van het leefgebied van de berggorilla.