Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Afgelopen
Campagnes
Wereld
Verminder je voetafdruk

COP26: een mijlpaal voor de klimaatactie

De COP26 zal de verschillende overheden samenbrengen om de wereldwijde inspanningen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden opnieuw aan te zwengelen en te heroriënteren, en dat in een wereld die covid-19 radicaal heeft veranderd.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Wereld
0 Habitatverlies

Bosbranden in Turkije

Bestrijding van branden in de regio's Antalya en Mugla, en de rehabilitatie van gewonde wilde dieren.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Wereld
0 Habitatverlies

Bosbranden in Griekenland

Bosbranden in Griekenland bestrijden, de natuur steunen en zoveel mogelijk toekomstige branden voorkomen.
Afgelopen
Projecten op het terrein
België
0 Habitatverlies

Natuurgebied De Kuifeend

De biodiversiteit en de terugkeer van heel wat vogelsoorten bevorderen in het Antwerpse havengebied.