Wildlife Cybercrime

BESTRIJDING VAN CYBERCRIMINALITEIT MET BEDREIGDE DIEREN IN DE EU

De illegale handel in wilde soorten is de vierde meest lucratieve handel ter wereld, na drugshandel, handel in namaakgoederen en mensenhandel. Tot 23 miljard dollar (1) zou er jaarlijks aan verdiend worden. Deze criminaliteit bedreigt het overleven van duizenden dieren- en plantensoorten en versnelt de ineenstorting van de biodiversiteit.

Vroeger had de illegale handel in wilde dieren plaats in winkels en op fysieke markten. Vandaag is de handel een transnationaal georganiseerde misdaad geworden. Dat heeft vooral te maken met e-commerce en nieuwe vliegverbindingen.

De handelaars in wilde soorten hebben afzetmarkten die ver verwijderd zijn van het gebied waar stropers actief zijn, soms zelfs op verschillende continenten. Ze kunnen hun lucratieve activiteiten anoniem uitvoeren, met lage kosten en weinig kans om opgespoord, gearresteerd of veroordeeld te worden. Controles die ervoor kunnen zorgen dat pakketten met illegale soorten of afgeleide producten gedetecteerd kunnen worden, vragen inderdaad veel middelen en een uitgesproken expertise.

Door de krachten te bundelen, kunnen autoriteiten, internationale organisaties, het bedrijfsleven en ngo's deze illegale en destructieve activiteiten aanzienlijk bemoeilijken.

NAAM VAN HET PROJECT

Wildlife Cybercrime

REGIO

Europese Unie, met nadruk op België, Duitsland, Frankrijk en Nederland

DUUR

02.2019 - 06.2021

Budget

Totaalbudget: € 959.065,12
Budget WWF-België: € 519.727,15

PARTNERS

TRAFFIC, Belgische douane, IFAW, INTERPOL, WWF-Frankrijk en WWF-Hongarije

FINANCIËLE STEUN

Dit project werd gefinancierd door het Fonds voor Interne Veiligheid - Politie van de Europese Unie

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Stop cyberciminaliteit met wilde soorten in de EU

Tackling wildlife cybercrime in the EU - How technology can help

The control of parcels in the EU summary report

ONS DOEL

Met dit project willen we criminele netwerken die wilde dieren verhandelen in of via de EU met behulp van internet en pakketbezorgdiensten tegenhouden. Door te zorgen dat er meer kans is om opgespoord te worden, door frauduleuze advertenties en accounts te verwijderen en door meer inbeslagnames, wordt het voor deze criminelen steeds moeilijker om te opereren.

Vier pijlers van ons project

WWF, IFAW, INTERPOL en de Belgische douane hebben, met technische ondersteuning van TRAFFIC, hun krachten gebundeld voor acties op vier niveaus. De projectresultaten zullen alle EU-lidstaten ten goede komen, vooral België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

1. Onderzoek en analyse

Om de illegale activiteiten te voorkomen, moeten we de manier van werken van handelaars begrijpen. Het projectteam versterkt de inzichten in hoe criminele handelaars in wilde soorten internet en pakketbezorgdiensten in Europa gebruiken. Het stelt aanbevelingen op en bepleit ze bij handhavingsautoriteiten en de privésector.

2. Hulpmiddelen en training

Medewerkers van officiële diensten die de illegale handel opvolgen in de EU-lidstaten moeten hun vaardigheden en methoden uitbreiden om online handel beter te detecteren. Daarom biedt dit project hen op maat gemaakte hulpmiddelen en training over ‘best-practices' om cybercriminaliteit rond wilde soorten aan te pakken.

3. Onderzoeken en werkzaamheden

INTERPOL vergemakkelijkt en ondersteunt onderzoeken en operaties gericht op de handel in wilde dieren in en via de EU. De opleiding die via dit project wordt geboden, zal de EU-autoriteiten in staat stellen gericht onderzoek te doen naar de online handel in wilde dieren en gezamenlijke operaties uit te voeren, hopelijk met een toename van inbeslagnames en vervolgingen als gevolg.

4. Partnerschappen opbouwen

Overheden kunnen op zichzelf de criminele activiteiten op het internet en doorvoer via pakketbezorgdiensten niet stoppen. Het projectteam schakelt daarom online technologiebedrijven en pakketbezorgers in de EU in om te voorkomen dat handelaars in wilde soorten hun diensten gebruiken. Dit project bouwt voort op voortdurende wereldwijde inspanningen om bedrijven samen te brengen met experten in natuurbescherming om oplossingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Coalition to End Wildlife Trafficking Online (2) en het ROUTES partnership (3).

De inhoud van deze webpagina vertegenwoordigt alleen de standpunten van de auteurs en valt onder hun verantwoordelijkheid. De Europese Unie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die het bevat.

(1) Transnational Crime and the Developing World, Global Financial Integrity, 2017

(2) De Coalition to End Wildlife Trafficking Online brengt online technologiebedrijven op alle continenten samen met WWF, TRAFFIC en IFAW om de online handel in wilde soorten te verminderen.

(3) ROUTES staat voor Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species (verminderen van opportuniteiten voor illegaal transport in bedreigde soorten). Dit partnerschap verenigt transport- en logistieke bedrijven, overheidsinstellingen, ontwikkelingsorganisaties, handhavingsinstanties, natuurbehoudsorganisaties en donateurs om de handel in wilde soorten te belemmeren door het gebruik van legale transporttoeleveringsketens te verminderen.

Europa is een doorvoerhaven en een markt voor internationale netwerken die wilde soorten smokkelen – het stoppen van criminelen die actief zijn binnen de EU is dan ook een dringende prioriteit voor natuurbescherming.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Stroperij als gevolg van de stijgende vraag en de illegale handel in wilde soorten draagt bij aan de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd. WWF werkt op verschillende vlakken om deze achteruitgang te stoppen.

meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": true}, {"lion": true}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }