wwf braconnage stroperij poaching header wwf braconnage stroperij poaching header

Zero Poaching

EEN EIND MAKEN AAN DE ILLEGALE JACHT OP BESCHERMDE DIERSOORTEN

 

Naar een wereld zonder stroperij

Stroperij is één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de diersoorten op onze planeet. Olifanten, tijgers, neushoorns, grote apen, maar ook lynxen, jaguars, beren, schubdieren, slangen en zeeschildpadden: het zijn allemaal mogelijke prooien voor stropers verspreid over de wereld.

Door deze alarmerende vaststelling heeft WWF samen met zijn partners een oproep gelanceerd aan de landen die het meest met deze plaag te maken krijgen om de illegale jacht op hun grondgebied te bestrijden. We noemen dit objectief ‘Zero Poaching’ (oftewel ‘Nul Stroperij’).

Die doelstelling is gehaald in een bepaalde streek als we er na zekere tijd geen enkel spoor van stroperij meer vinden en als er geen enkele nefaste impact meer is van stroperij op bepaalde diersoorten om zich opnieuw te herstellen en te settelen.

De toolkit: een waardevol hulpmiddel

Om de betrokken landen te helpen de doelstelling ‘Zero Poaching’ te halen, is er een online toolkit gecreëerd. Die biedt een verzameling van de beste hulpmiddelen, aanbevelingen en actieplannen om met stroperij af te rekenen. WWF, TRAFFIC (het netwerk dat toezicht houdt op de handel in wilde soorten) en een twintigtal andere organisaties steunen dit initiatief. Deze hulpmiddelen, bestemd voor regeringen, publieke organisaties, beheerders van de beschermde zones, rangers en teams ter plaatse, zijn te vinden op www.zeropoaching.org.

De toolkit is onderverdeeld in 6 grote categorieën:

De evaluatie van de efficiëntie van bestaande anti-stroperijacties is een essentieel vertrekpunt om de lacunes op het vlak van bescherming van wilde dieren op te vangen en de doelstelling ‘Zero Poaching’ te halen.

De capaciteit van de teams versterken die belast zijn met het beschermen van wilde dieren is noodzakelijk om de ‘Zero Poaching’-doelstelling te halen. Goed voorbereide, opgeleide en getrainde rangers die kunnen werken in redelijke omstandigheden, zullen des te bekwamer en gemotiveerder zijn om hun missie verder te zetten.

De strijd tegen stroperij kan niet slagen zonder de steun van de plaatselijke gemeenschappen. Door informatie en kennis uit te wisselen, en door partnerschappen aan te gaan op verschillende niveaus, zal iedereen niet alleen sneller op de hoogte zijn

van de stand van zaken op het terrein, maar zullen ook steeds meer mensen betrokken worden bij de strijd tegen stroperij.

Samenwerking, zowel op nationaal als op internationaal vlak, is de sleutel tot succes. Het is belangrijk dat de landen, de regio’s, de mensen met beslissingsrecht en de ngo’s de krachten bundelen om de doelstelling tegen de stroperij te halen. Gecoördineerde acties maken het trouwens mogelijk om te bepalen welke programma’s het meest doeltreffend zijn, zodat er geen verloren moeite wordt gedaan.

Het bestraffen van misdaden met betrekking tot wilde dieren moet opgedreven worden. Dit is een essentiële etappe in de strijd tegen stroperij, die aan de ene kant de stropers op andere gedachten brengt en aan de andere kant de inspanningen van de rangers en de ordehandhavers ondersteunt.

Het gebruik van moderne technologie helpt de teams die zich inzetten voor de bescherming van wilde dieren.

Is de doelstelling ‘Zero Poaching’ realiseerbaar?

Ja, en dat heeft Nepal al meer dan eens bewezen. Dit kleine Himalayaland heeft namelijk al drie keer de doelstelling ‘Zero Poaching’ gehaald voor de periode van een volledig jaar: in 2011 voor de neushoorn, in 2014 voor de tijger, de olifant en de neushoorn, en in 2015 opnieuw voor de neushoorn.

Ontdek de toolkit in de strijd tegen stroperij op www.zeropoaching.org