HET AANTAL TIJGERS IN HET WILD VERDUBBELEN TEGEN 2022

In 100 jaar tijd is de populatie tijgers in het wild gezakt van 100 000 tot slechts 3900, ondanks belangrijke natuurbehoudsinspanningen die al sinds 1970 geleverd worden.

Wat zijn de oorzaken van die sterke achteruitgang? Hardnekkige stroperij, waar niet alleen de tijgers, maar ook hun prooidieren het slachtoffer van zijn, en ontbossing om plaats te ruimen voor nieuwe infrastructuur of voor landbouw, waardoor het essentiële levensgebied van de tijger in het wild drastisch verkleint.

In 2010, toen het aantal tijgers op een absoluut minimum stond (nauwelijks 3200), hebben de regeringen van de 13 landen die nog tijgers hebben in het wild (Bangladesh, Bhutan, Cambodja, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Rusland, Thailand, China en Vietnam) besloten een actie op touw te zetten om de tijgers te beschermen en hun aantal te verdubbelen tegen het jaar 2022, het volgende Chinese Jaar van de Tijger.

Dit ambitieuze project, waarvan WWF één van de initiatiefnemers is, kreeg de naam Tx2 en voorziet in een strategische aanpak op lange termijn, gebaseerd op een grensoverschrijdende samenwerking.

Wat is de rol van het WWF? 

 WWF is één van de drijvende krachten achter het project Tx2. Wij zijn actief in zeven natuurreservaten, verdeeld over de 13 ‘tijgerlanden’.

  • Wij voeren een krachtige politieke druk uit

 Sinds de Tijgerconferentie van 2010 in Sint-Petersburg blijven we druk uitoefenen op politiek niveau. WWF gaat constant na of de gemaakte beloften ook omgezet worden in concrete acties.

  • Wij leiden de rangers op

 De strijd tegen stroperij is van essentieel belang voor het doen slagen van het project Tx2. De rangers worden opgeleid door teams van WWF. Ze vernietigen de stropervallen en gebruiken camera’s om de stropers op te sporen en te arresteren. In nauwe samenwerking met TRAFFIC, netwerk dat toezicht houdt op de handel in wilde soorten, voert WWF strijd tegen de illegale handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers.

  • Wij beschermen de habitat van de tijger en tellen het aantal tijgers

 Het WWF roept de ‘tijgerlanden’ op hun beschermde zones in de regio’s waar wilde tijgers leven, uit te breiden. Het inrichten van doorgangen die deze zones met elkaar verbinden, vermijdt de fragmentatie van de natuurlijke habitat van de tijgers. Wij moedigen trouwens de plaatselijke ondernemers en landbouwers aan om op een duurzame manier en met respect voor het milieu hun beroepsactiviteiten uit te voeren. We tellen het aantal tijgers ook regelmatig met behulp van bewakingscamera’s en gps-halsbanden.

Bij WWF-België stellen we alles in het werk om de doelstelling van Tx2 te halen. Zo steunen we meer bepaald twee projecten op het terrein in Azië: het project ‘Dawna-Tenasserim’ in Thailand en het herintroductieproject ‘Mondulkiri’ in Cambodja. Ontdek ook onze nationale campagne van 2015: ‘Uitstervende families redden een uitstervende familie.’

Is de Tx2-doelstelling haalbaar?

Ja, de enige voorwaarde is dat elk van de 13 ‘tijgerlanden’ volop in het project investeert. De Tijgertop van 2010 heeft geleid tot de uitwerking van een aantal individuele actieplannen die aantonen op welke manier elk land kan bijdragen tot het succes van het project Tx2. 

Moeten alle landen het aantal tijgers op hun grondgebied doen verdubbelen?

Nee, het gaat over een globale doelstelling, waarbij we willen komen tot een totale populatie van minstens 6 000 wilde tijgers op wereldvlak. Het aantal tijgers per land wordt bepaald door schattingen. Over het hele territorium waar tijgers leven, hebben experts van WWF de zones met de meest optimale omstandigheden aangeduid waar tijgers zich kunnen voortplanten en leven. Daarop concentreert WWF zijn inspanningen.

Hoopgevende tekens?

Voor het eerst in tientallen jaren is het aantal wilde tijgers gestegen! Volgens de meest recente schattingen die dateren van april 2016, tellen we nu ongeveer 3890 tijgers in het wild. Dat is een stijging van bijna 20% sinds 2010. Deze vooruitgang is te danken aan de toename van de tijgerpopulatie in India, Nepal en Bhutan, aan de toenemende beschermingsmaatregelen en aan preciezere telmethodes. 

Meer info