WWF socio bosque header WWF socio bosque header

Socio Bosque

DE ECUADORIAANSE BOSSEN BEHOUDEN

 

De wouden van Ecuador vormen niet alleen een gigantische buffer tegen de opwarming van de aarde, ze zijn ook een thuis voor talloze mensen en dieren, waaronder de majestueuze jaguar. Maar hun leefgebied verkleint zienderogen: jaarlijks verdwijnt hier zo’n 100 000 hectare tropisch woud. WWF-België wil dit tegengaan door mee te werken aan het programma Socio Bosque, dat zorgt voor de bescherming van het woud en tegelijkertijd bijdraagt aan het welzijn van inheemse gemeenschappen en boseigenaars.

De bewakers van het bos

De indianen en Ecuadoranen van Mira en Pastaza, leven al generaties lang in de wouden. Het bos is hun natuurlijke leefomgeving, waarop hun eeuwenoude cultuur berust en die instaat voor hun welzijn. Door de economische druk, onder andere van de intensieve landbouw, kunnen zij de bossen jammer genoeg niet intact houden – waardoor zowel de indianengemeenschappen als de bossen nog kwetsbaarder worden.

Bossen beschermen en welzijn van de gemeenschappen verbeteren

Het programma Socio Bosque tracht hier een antwoord op te bieden, door tegelijk het woud te beschermen en bij te dragen aan de ontwikkeling van deze bevolkingsgroepen. Via dat programma biedt de Ecuadoraanse overheid landeigenaars en inheemse gemeenschappen een financiële stimulans voor elke hectare woud die gedurende 20 jaar beschermd wordt. Dat geld kan dan geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld onderwijs, en op die manier de ontwikkeling en het welzijn van de gemeenschappen verhogen.

Ook inheemse groepen betrekken

Veel lokale gemeenschappen (zoals indianengroepen, inheemse groepen, boeren) kennen het programma echter niet. Daarom is WWF-België ter plaatse begonnen met een sensibiliseringscampagne. Daarbij overleggen we met gemeenschappen wat hun vragen zijn, en geven we hen technische ondersteuning voor het toetreden tot het programma, met een bijzondere aandacht voor de inclusie van vrouwen in het beslissingsproces. Zo helpen we hen bij het afbakenen van de te beschermen gebieden, bij de formaliteiten die gevolgd moeten worden, en bij het zo goed mogelijk beheren van de financiële steun die ze zullen ontvangen.

Sinds het begin van het project in 2015 hebben verschillende gemeenschappen de aanvraag ingediend om toe te treden tot het Socio Bosque-programma. WWF volgt de activiteiten op met de gemeenschappen om de huidige contracten correct na te leven en steunt hen ook bij de start van herbebossingsactiviteiten.

Nog tot eind 2016 zal WWF-België plaatselijke bewoners informeren over het programma en hen aanmoedigen toe te treden. Hoewel de WWF-steun aan het project Socio Bosque zal eindigen eind 2016, is WWF momenteel een uitgebreider programma aan het uitwerken voor de bosbescherming, voor de 5 komende jaren.

 

Lees :

Meer info