wwf ours polaire ijsbeer header wwf ours polaire ijsbeer header

Noordpoolpatrouilles

CONFLICTEN TUSSEN MENSEN EN IJSBEREN VOORKOMEN

Op de Noordpool is WWF met tal van acties bezig om mogelijke conflicten met ijsberen te voorkomen. Zo hopen we dat de plaatselijke bevolking in harmonie en veiligheid kan samenleven met één van de grootste landroofdieren op onze planeet.

Door de klimaatverandering smelt het poolijs tegen een alarmerende snelheid. Zo verliezen de ijsberen steeds meer van hun jacht- en leefgebied en moeten ze voedsel gaan zoeken langs de kusten en op het vasteland. Door hun sterke geurzin worden ze aangetrokken tot vuilnisbelten, opslagplaatsen, hondenspannen en dierenkarkassen. Daarmee verhoogt het risico op ongewenste confrontaties met de bewoners van de Noordpool.

In samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen, de industriële sector en andere ngo’s ontwikkelt het WWF innoverende methodes om conflicten tussen mens en ijsbeer te verminderen.

En wat doen wij?

  • Rusland

Langs de Russische kust van de Noordpool werken verschillende ‘ijsbeerpatrouilles’ al sinds 2006 samen met WWF. Deze patrouilles beschermen niet alleen de dorpen tegen de ijsberen, maar bestuderen en bewaken de dieren ook. De teams van WWF hebben de voornaamste conflictgebieden in kaart gebracht zodat ze hun middelen en inspanningen beter gericht kunnen inzetten. Alles wordt afgestemd op het zo goed mogelijk vermijden van ontmoetingen tussen mens en beer: de patrouilles verbeteren de verlichting van de dorpen om de wegen veiliger te maken, ze begeleiden kinderen op weg naar school en sensibiliseren de inwoners om hun omgang met beren aan te passen.

  • Alaska

In het noorden van Alaska biedt WWF hulp aan verschillende patrouilles en nemen we deel aan de uitwerking van educatieve programma’s. We proberen ook nieuwe manieren uit om de voedingswaren van de bevolking op te slaan en richten voederplekken voor de beren in zodat ze uit de bewoonde zones wegblijven. Verder worden andere methoden om conflicten tussen mens en dier te vermijden uitgewerkt door de Alaska Nanuuq Commission, de eerste autochtone organisatie die ijvert voor het behoud van de ijsberen.

  • Canada

In de gemeente Arviat, gelegen in het westen van de Hudsonbaai, steunt WWF het werk van een patrouille die actief is tijdens de migratie van de beren in de herfst. We steunen ook pilootprojecten voor een betere opslag van voedingswaren, richten voederposten voor de beren in en werken met zonne-elektrische afsluitingen.

  • Groenland

De eerste ijsbeerpatrouille van Groenland werd in 2015 gelanceerd in het dorp Ittoqqortoormiit. Naast onze actieve hulp aan rangers geven we de inwoners advies over zowel hun eigen veiligheid als over die van de ijsberen. Onze doelstelling is onze activiteiten in Ittoqqortoormiit verder te zetten en te verbeteren en ze daarna uit te breiden tot andere dorpen in Groenland.

Wat kan jouw steun betekenen?

Met jouw hulp kan WWF verder gemeenschappen en plaatselijke organisaties steunen om conflicten tussen mens en ijsbeer te vermijden.

  • Scholing

Met de plaatselijke gemeenschappen, wetenschappers, de toerismesector en de mijnbouw delen we informatie om conflicten te vermijden en confrontaties met ijsberen beter te beheren.

  •  Opslag van voedingsmiddelen en beheer van afval

We werken samen met de plaatselijke autoriteiten om het beheer van het afval en de voedselreserves voor mensen en honden te verbeteren en om te vermijden dat er zich dierenkarkassen bevinden in bewoonde gebieden.

  • Ijsbeerpatrouilles

We financieren de opleiding en de salarissen van inwoners die inspanningen leveren om de beren buiten de dorpen te houden en zo hun veiligheid te verbeteren.

  • Kennis verspreiden overheen het hele Noordpoolgebied

We organiseren workshops en uitwisselingen tussen de gemeenschappen waar conflicten met ijsberen mogelijk zijn. Dankzij WWF hebben bijvoorbeeld Russische patrouilles bepaalde plaatselijke gemeenschappen bezocht om hen te helpen bij het oprichten van hun eigen patrouilles.

  • Omgaan met conflicten

We steunen het Polar Bear Human Interaction Management System (PB-HIMS), een database voor het beheren van conflicten. Daarin vinden we onder meer informatie over de levensloop van de ijsberen, over de uitgevoerde observaties en ondernomen beschermingsacties, en over de interactie tussen mens en dier.