WWF nature belgique natuur belgie header WWF nature belgique natuur belgie header

Meer ruimte voor natuur in België

We dromen van een natuurlijk netwerk van levende rivieren en natuurlijke bossen. Een netwerk dat planten en dieren toelaat om zich vrij te verplaatsen over de grenzen heen. Ons land kan de natuur meer ruimte bieden, en dat in elke schakel van de voedselketen, van dood hout tot grote roofdieren.

 

Goed nieuws! Bepaalde diersoorten doen het terug beter in Europa, zoals de wolf, de otter of de wilde kat. Hun terugkeer is erg motiverend, want hun aanwezigheid wijst op een verbeterde natuurlijke omgeving of een meer doeltreffende wettelijke bescherming. We streven ernaar deze trend door te trekken naar België. We concentreren onze inspanningen op de versterking van de ecologische connectiviteit tussen natuurlijke gebieden doorheen het landschap. Waar deze terugkeer uitdagingen vormt, zoeken we samen naar oplossingen

Waarom werken aan een ecologisch netwerk?

Een ecologisch netwerk bestaat uit een geheel van habitats die een permanent of tijdelijk leefgebied vormen voor soorten. In België is de oppervlakte beschermde natuur helaas beperkt tot slechts enkele percentages van ons grondgebied. Natuurlijke gebieden vormen daardoor eilandjes in het landschap. Door een ecologisch netwerk te creëren, verbinden we ze met elkaar en laten we plant- en diersoorten toe om zich van het ene naar het andere gebied te verplaatsen, wat de overlevingskansen van hun populatie vergroot.

Iconische paraplusoorten

Voor het uitbouwen van een ecologisch netwerk in België, richten we ons op twee kensoorten van goed verbonden landschappen: de otter en de wilde kat. Deze soorten zijn verbonden aan respectievelijk levende rivieren en een netwerk van bossen en natuurlijke graslanden met kleine landschapselementen. Het herstel van deze netwerken zal ook voordelig zijn voor vele andere planten en dieren zoals vissen, amfibieën, insecten en vogels.

Sinds 2018 is de wolf ook terug in België. Dit roofdier bevindt zich helemaal bovenaan de voedselketen en heeft een positieve invloed op de ecosystemen. Zijn terugkeer is dan ook erg goed nieuws voor de natuur! Het kan gebeuren dat de wolf zijn dieet aanvult met vee. Dit maakt dat de terugkeer van wolf niet voor iedereen zorgeloos verloopt, met name voor veehouders. Er moeten dus oplossingen gevonden worden om deze uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld door beschermingsmaatregelen te treffen (aangepaste omheiningen, kuddewaakhonden enz.). Wij zetten ons in om het draagvlak voor de wolf te versterken en werken hiervoor samen met alle betrokken actoren.

Onze band met de natuur versterken

België is een erg dichtbevolkt land. Menselijke activiteiten beslaan bijna het hele territorium. Ondanks alles kennen enkele regio’s nog een opmerkelijke natuur, zoals de Hoge Venen, de Westhoek of de Hoge Kempen. Men vindt er indrukwekkende diersoorten zoals het edelhert, het korhoen, de wolf, de nachtzwaluw, de boommarter, de wilde kat en de otter.

Onze natuur verdient onze inzet om haar te beschermen en te herstellen. Naast oneindige verwondering en voortdurende veranderingen bieden deze natuurzones onze maatschappij ook onontbeerlijke voordelen zoals: zuivere lucht, kwalitatief water, ondersteuning van de landbouw en een regeling van het lokale klimaat.

Nationale Loterij ondersteunt WWF-België voor dit programma. 

 

  • Regio
    België
  • Duur
    2018-2022
  • Doel
    Een netwerk van landschappen met wilde rivieren en natuurlijke bossen

Financieël steun

Loterie

Living Planet Report: natuur in België

WWF LPR 2019 NL web

In september 2020 publiceerde WWF-België in samenwerking met het Belgisch Biodiversiteitsplatform, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Natagora en Natuurpunt, de eerste Belgische editie van het Living Planet Report. Deze studie – ongezien in België – neemt voor het eerst de staat van de biodiversiteit in België onder de loep. Wil je de natuurlijke rijkdommen van ons land beter begrijpen om ze beter te kunnen beschermen? Download het rapport hier.

Steun onze terreinprojecten