wwf oceans oceanen header wwf oceans oceanen header

Mariene Beschermde Gebieden

DE SCHATTEN VAN ONZE OCEANEN BEHOUDEN

 

Beeld je eens in…

Een kolossale vinvis duikt in het diepe azuurblauw van de Middellandse Zee. Hij stevent recht op een school garnalen af en slokt de school in één hap op. Een ander deel van de jacht speelt zich op het wateroppervlak af: kleine lokale vissers verschalken sardines met visapparatuur die speciaal gemaakt is om hen en niets anders te vangen.

En zij zijn niet de enigen die genieten van de vrijgevigheid van de Middellandse Zee. Duikers en toeristen vergapen zich aan grote zeebaarzen die zich achter de rotsen verschuilen. Het rode koraal vormt spectaculaire onderzeese schilderijen. En op de voorgrond zien we parelmoer van wel een meter hoog tussen groene weiden van weelderig zeegras. Alles en iedereen geniet van de rijkdom van de zee zonder haar natuurlijke bronnen uit te putten.

Zo zou het leven in de Middellandse Zee en in de wateren overal ter wereld er kunnen uitzien. Mariene beschermde gebieden kunnen ons helpen om dat te bereiken.

Wat zijn Mariene Beschermde Gebieden?

De mariene beschermde gebieden zijn stukken zee en kust die beschermd worden omwille van hun ecologisch belang. Ze beschermen de verbazende biodiversiteit van onze zeeën en oceanen, garanderen de bestaansmiddelen van de vissers, stimuleren de plaatselijke economie en laten de toeristen de onderzeese schatten van onze planeet ontdekken.

De beschermde gebieden vormen wel degelijk een essentieel instrument dat ervoor zorgt dat de ecosystemen in onze oceanen een positieve invloed kunnen hebben en blijven hebben, op onze huidige en toekomstige generaties. Goed beheerde mariene beschermde gebieden dragen bij aan de vermindering van de armoede, verhogen de voedselveiligheid, verschaffen werk en beschermen de kustgemeenschappen.

Vandaag bedraagt het totale oceaanoppervlak dat op de één of andere manier beschermd wordt amper 3,4 %. Er is dus concrete actie nodig om de Aïchi-doelstellingen te halen, die vastgelegd werden tijdens de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CDB) en die tegen 2020 minstens 10 % van onze kust- en zeegebieden willen beschermen. De uitbreiding van de beschermde mariene gebieden tot 30 % van de zee- en kustgebieden kan tussen 490 en 920 miljard dollar opbrengen en tussen de 150 000 en de 180 000 voltijdse banen creëren tussen nu en 2050.

Op dit moment werkt WWF samen met regeringen, zijn partners en plaatselijke gemeenschappen overheen de hele wereld om een doeltreffend en duurzaam beheerd netwerk van mariene beschermde gebieden te vestigen, gebieden die fungeren als ecologische referenties en die met elkaar verbonden zijn.

Welke voordelen beiden marien beschermde gebieden concreet?

  • Behoud van de biodiversiteit en bescherming van bedreigde of iconische diersoorten zoals de walvis, de dolfijn, de zeeschildpad, de zeehond en de zeeleeuw.
  • Bescherming van vitale habitats die bedreigd worden door schadelijke visvangst en andere menselijke activiteiten.
  • Bescherming van zones die gunstig zijn voor de voortplanting, de bevruchting en de groei van vissen.
  • Toename van de visvangst (zowel in grootte als in aantal) in de omringende visgebieden.
  • Versterking van de capaciteit van deze zones om te weerstaan aan de vele bedreigingen die hen wachten, zoals de klimaatverandering. 
  • Een positieve invloed op de plaatselijke cultuur en economie, en daardoor op de inkomsten van de bevolking, die een rechtstreeks verbonden zijn met de mariene gebieden.