wwf lynx iberique iberische lynx header wwf lynx iberique iberische lynx header

Lynx LIFE

DE IBERSICHE LYNX BESCHERMEN EN HERINTRODUCEREN

 

Een kwetsbare diersoort

De Iberische lynch is de meest bedreigde katachtige ter wereld. Hij is nog maar te vinden in enkele van de wildste zones van het Iberisch Schiereiland. In 2002 waren er nog minder dan 100 te bespeuren. Vandaag zijn er alweer meer dan 400, maar om het overleven van de Iberische lynx te verzekeren, moet er nog veel gebeuren.

De Iberische lynx wordt vooral bedreigd door de felle achteruitgang van de konijnpopulatie, de vernietiging van hun habitat en door aanrijdingen op de weg. Ook het feit dat deze diersoort zo weinig voorkomt, werkt een achteruitgang van de genetische diversiteit in de hand, waardoor ze makkelijker vatbaar zijn voor ziektes.

Een uitgebreid project om de lynx te redden

Al meer dan 15 jaar strijdt WWF om de Iberische lynx tegen uitsterven te beschermen. In 2002, toen de totale populatie minder dan 100 dieren bedroeg, zette WWF met de hulp van de Europese Unie een grootscheepse actie op touw om de Iberische lynch te beschermen.

Tot in 2011 concentreerde het project zich enkel op de regio Andalusië, in het Zuiden van Spanje. Voor het project gelanceerd werd, waren er nog maar twee geïsoleerde populaties Iberische lynxen: de ene in de streek van Doñana, de andere in de Sierra Morena.

Tien jaar lang hebben de projectleiders tal van acties ondernomen om de natuurlijke habitat van dit dier te herstellen, de twee zones waarin de lynxen voorkwamen met elkaar te verbinden, het aantal verkeersongevallen met lynxen te verminderen, onder andere door het bouwen van ecoducten, de plaatselijke bevolking te sensibiliseren over de kritieke situatie van het dier, de twee populaties genetisch te versterken door dieren van de ene populatie over te brengen naar de andere, en vooral door de lynx opnieuw te introduceren in bepaalde regio’s waar hij vroeger ook voorkwam. Zo werden twee bijkomende populaties van Iberische lynxen gesticht in de omgeving van Guadalmellato en van Guarrizas.

Deze eerste projectfase heeft ertoe geleid dat de Iberische lynx succesvol tegen uitsterven behoed is geweest. Van 94 exemplaren in 2002 is de populatie van Iberische lynxen in 2011 naar 326 gestegen, verdeeld over vier verschillende groepen (tegenover de twee groepen in 2002).

Nieuwe acties en bemoedigende resultaten

Sinds 2012 is het project niet langer beperkt tot Andalusië, maar strekt het zich uit over de regio’s Castilla-La Mancha, Extremadura en Murcia, en bestaat nu ook in Portugal. De bedoeling is om er vijf extra populaties Iberische lynxen te stichten. De dieren worden eerst in gevangenschap grootgebracht om vervolgens losgelaten te worden in de vrije natuur.

Het recentste verslag, daterend van april 2016, toont aan dat het aantal Iberische lynxen aanzienlijk is toegenomen: er leven er momenteel 404 in het wild en ze zijn volop aan het uitbreiden, ook voorbij de grenzen van Andalusië. In 2015 werd in Extremadura de eerste geboorte van een wilde lynx gesignaleerd sinds de lancering van ‘Lynx LIFE’. Dankzij dit enorme beschermings- en introductieproject wankelt de Iberische lynx niet langer op de rand van het uitsterven. Toch blijft het een bedreigde diersoort, legt Carlos Drews, directeur van het programma ‘diersoorten’ van WWF-International uit: ‘Net als voor tal van andere bedreigde diersoorten in de wereld, vergt de situatie van de Iberische lynx beschermingsmaatregelen op lange termijn, meer bepaald over meerdere decennia. We zijn op de goeie weg, maar de populatie van de Iberische lynx is nog lang niet volledig hersteld.’