WWF liuwa projet header WWF liuwa projet header

Liuwa Plain National Park

Het Liuwa Plain National Park is een 3660 km² groot natuurpark in het westen van Zambia. Ieder jaar verandert het droge grasland er tussen januari en april in een reuzachtig moeras. Het gebied is een paradijs voor meer dan 300 vogelsoorten en het herbergt iconische diersoorten zoals leeuwen, jachtluipaarden, zebra’s en hyena’s. Bovendien vindt er de tweede grootste wildebeestmigratie ter wereld plaats.

 

Het park heeft al sinds 1972 een beschermd statuut, maar toch wordt het bedreigd. Stroperij, conflicten met buurland Angola en overexploitatie als gevolg van de bevolkingsgroei in en rondom het park hebben de biodiversiteit zwaar aangetast.

Omdat de Zambiaanse overheid onvoldoende middelen had om het park doeltreffend te beheren, gaf het in 2004 een beheerscontract voor 20 jaar aan African Parks. Die ngo neemt in overleg met  overheden het beheer van natuurreservaten in Afrika over om ze tot hun oorspronkelijke staat te herstellen en beter te beschermen. Toen zij het park in handen kregen, was het in erg slechte staat. Om het opnieuw te herstellen, werkte African Parks een effectieve strategie uit die inzet op wetshandhaving, natuurbehoud, samenwerking met lokale gemeenschappen en ecotoerisme. Vanaf 2017 steunt WWF-België het project van African Parks in Liuwa.

Betere wetshandhaving

In de afgelegen, arme regio’s in West-Zambia is het moeilijk om controle te krijgen op wie er in het park komt. Door getrainde patrouilles op te richten die het park voortdurend in de gaten houden, kunnen incidenten nu sneller aangepakt en ook vermeden worden. Vorig jaar werden er 77 lange, 14 korte en 34 dagpatrouilles uitgevoerd die leidden tot tientallen arrestaties en boetes, en tot de inbeslagname van wapens, vallen en wild vlees.

Biodiversiteit beschermen en herstellen

Dankzij betere handhaving wordt er nu minder gestroopt in het park. Daardoor kunnen de populaties wilde dieren zich stilaan herstellen. Zo zijn de jachtluipaard en de wilde hond na een jarenlange afwezigheid uit zichzelf teruggekeerd naar het park en doet de populatie leeuwen het ook steeds beter dankzij een herintroductieproject.

Plaatselijke bevolking helpen

Om een duurzaam beheer van het park te verzekeren, werkt African Parks ook samen met plaatselijke gemeenschappen. In het park wonen zo’n 10 000 mensen en errond nog eens 20 000. Door hen te betrekken bij natuurbehoud door te investeren in onderwijs, infrastructuur en financiële middelen kan de toekomst van het park op de lange termijn verzekerd worden.

Ecotoerisme

Ten slotte investeert African Parks ook in ecotoerisme. Zo zorgt het voor een duurzame alternatieve inkomstenbron voor plaatselijke bewoners. De safari’s in het park en nieuwe infrastructuur zoals wegen en luxehutten om te overnachten trekken wel degelijk steeds meer toeristen aan. Toch houdt African Parks ook nauwlettend in de gaten dat het toerisme de dieren in het park niet verstoort.

De toestand van het park blijft fragiel 

De aanpak van African Parks heeft intussen al goede resultaten opgeleverd. De populaties roofdieren herstellen zich langzaamaan, ook de populaties van andere dieren in het park nemen toe en de patrouilles hebben al veel wapens, vallen en wildvlees in beslag kunnen nemen.

Toch blijven er gevaren om de hoek loeren zoals de klimaatverandering, die het afgelopen jaar een grote droogte heeft veroorzaakt. Dat heeft zware gevolgen gehad voor de visserij maar ook voor de teelt van gewassen rond het park. Om aan proteïnes te geraken, werd er daardoor opnieuw meer gestroopt. Het is dus belangrijk om de visbestanden te herstellen en de teelt van nieuwe gewassen te stimuleren om stroperij tegen te gaan.

Om de positieve resultaten van de voorbije jaren in stand te houden en te verbeteren, steunt WWF het project van African Parks in Liuwa Plain National Park. Door extra fondsen te bieden, kan African Parks zijn activiteit in het park zo nog opdrijven en zorgen voor een goede bescherming van de dieren in Liuwa.

 

  • Regio
    Miombobossen
  • Duur
    2017 – 2018
  • Doel
    De biodiversiteit van het Liuwa Plain Nationaal Park herstellen

partners

AP

Budget

rapports annuels