wwf panda reuzenpanda corridors header wwf panda reuzenpanda corridors header

Liefdescorridors

ECOLOGISCHE CORRIDORS CREËREN ZODAT DE REUZENPANDA'S VAN GEBIED TOT GEBIED KUNNEN TREKKEN

Tussen de jaren 1970 en 1990 is 50% van de pandapopulaties verdwenen door habitatverlies, de afsterving van bamboe maar vooral door stroperij. Ondertussen is destroperij is grotendeels teruggedrongenmaar vormt de aanleg van infrastructuur eennieuwe grote bedreiging. Bossen worden gefragmenteerd en de panda’s kunnen hun leefgebied niet meer doorkruisen, waardoor zegeïsoleerd gerakenvan hun soortgenoten en zich niet meer kunnen voortplanten. 

Beschermde gebieden en ecologische corridors 

Nieuwe reservaten creëren en bestaande pandapopulaties met elkaar in contact brengen is essentieel voor de toekomst van de diersoort. De Chinese autoriteiten hebben het aantal pandareservaten al opgetrokken tot 67 reservaten de laatste jaren, maar 1/3e van de pandapopulaties leeft nog steeds in onbeschermde gebieden.  

De pandahabitat blijft daarenboven gefragmenteerd worden door wegen, treinsporen en andere menselijke ontwikkelingen, waardoor de Chinese overheid in samenwerking met WWF corridors opricht om de pandagebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen de populaties naar nieuwe gebieden trekken en meer potentiële partners vinden.  

De liefdescorridor’ van Qinling 

De corridor van Qinling illustreert ons werk in de regio goed. Het 10 jaar lopend project voor de herstelling van het corridorgebied voor de panda werpt heel wat vruchten af. Het gaat om de weg 108, een autobaan die contact tussen de verschillende pandapopulaties aan weerszijden van de weg belette. Sinds de bouw van de tunnel onder de weg in 1999, werd de weg verlaten. Het gebied   werd vervolgens erkend en beschermd om ecologische corridors op te zetten voor de reuzenpanda’s in het gebied. De afstand gemeten tussen sporen van reuzenpanda-activiteit wordt steeds kleinerIn 2002 waren twee subpopulaties nog 8,7 kilometer van elkaar verwijderd, in 2015 nog nauwelijks 1,5 kilometer. Het betekent dat na 40 jaar scheiding de subpopulaties aan beide kanten van de weg de corridor gebruiken en binnenkort met elkaar in contact zullen komen.  

De corridor werd opgezet om de subpopulaties van reuzenpanda’s in de regio met elkaar in contact te brengen. De verschillende groepenbestaan uit slechts een tiental dieren, of zelfs minder. Binnen deze kleine populaties is het voor de panda moeilijk om een geschikte partner te vinden, wat de genetische diversiteit van de soort in het gedrang brengt. Contact tussen verschillende groepen is   dus cruciaal voor het overleven van de reuzenpanda. Daarom wordt deze corridor ook wel de ‘liefdescorridor’ genoemd. 

De corridors kwamen er voor een deel door het planten van bamboe. Dat maakt het gebied een betere plek om te leven voor de reuzenpanda, gezien het een belangrijke voedselbron is voor de dieren, en het de habitats van de subpopulaties met elkaar verbindt. Daarnaast worden er met kleine ingrepen doorgangen gecreëerd voor dieren in het wild. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van glooiende paden om gemakkelijk tot aan de verlaten weg te geraken. 

Tot slot verwijderen we stalen hekken om het de dieren gemakkelijker te maken de weg over te steken. Verder leiden we mensen ter plaatse op en blijven we de nodige technologie en apparatuur   voorzien (zoals infraroodcamera’s, printers, digitale camera’s etc.). 

Ook andere dieren verschijnen in pandahabitat 

Ook zijn er tal van andere dieren verschenen in het gebied van de corridor. De sporen van 16 zoogdiersoorten werden ontdekt, waaronder apen, takins (gnoegeiten) en luipaarden.  Sommigen onder hen werden zelfs voor de eerste keer in de regio ontdekt. 

Dit toont aan dat het natuurlijke ecosysteem van het corridorgebied helemaal hersteld is dankzij de al tien jaar durende inspanningen om het te beschermen. De omgeving van de reuzenpanda beschermen is duidelijk een complex werk van lange adem.  Maar het zorgt er wel voor dat ze met elkaar in contact kunnen komen en de populatie uitbreiden, zodat ze kunnen blijven leven in de wouden rond de hoge bergen in West-China.