wwf leopard amour amoerluipaard header wwf leopard amour amoerluipaard header

Land of the Leopard National Park

DE POPULATIE AMOERLUIPAARDEN IN RUSLAND HERSTELLEN

Sinds 2012 is er opnieuw hoop voor de toekomst van de AmoerluipaardIn dat jaar richtte de Russische overheiofficieel het Land of the Leopard National Park op. Het gebied strekt zich uit over ongeveer 262 000 hectare in het zuidwesten van de provincie Primorsky, in het Russische Verre Oosten, en dekt ongeveer 60% van de overblijvende habitats van deze zeldzame katachtige. Nog belangrijker is dat het park alle voorplantingsgebieden van de Amoerluipaarden bevat, die de dieren van generatie op generatie gebruiken. Het nationale park telde in 2015 maar liefst 57 Amoerluipaarden, een hoopgevende stijging tegenover de 30 dieren die er in 2007 werden geteld.  

WWF heeft zich gedurende 12 jaar ingespannen om de oprichting van dit nationaal park te realiseren. Vandaag viert WWF dit nooit geziene succes voor het behoud van de Amoerluipaard 

In 2001 begon WWF een gefaseerd programma voor de oprichting van een beschermd gebied als belangrijkste voorwaarde voor het overleven van de Amoerluipaard. De campagnes die WWF voerde in de daarop volgende jaren hebben ervoor gezorgd dat we de steun verwierven van hooggeplaatste personen in de Russische overheid en dat de overheid uiteindelijk het nationale park oprichtte. Nu doet de overheid nog steeds jaarlijkse investeringen in het onderhoud van het park. 

Onderzoek  

WWF monitort de luipaardpopulaties en hun habitat via cameravallenHet onderzoek naar de Amoerluipaarden wordt gevoerd door in samenwerking met Land of the Leopard National Park, de Russische Academie voor Wetenschappenen het Amur Leopard Center. Het hoofdoel van het onderzoek in het nationale park is om monitoring van de Amoerluipaard uit te voeren op lange termijn. De resultaten zullen gebruikt worden om gepaste maatregelen te nemen voor natuurbehoud. 

Hiervoor wordt er ook nauw samengewerkt met de Chinese overheid en publieke organisaties voor grensoverschrijdend onderzoek en grensoverschrijdende bescherming van de Amoerluipaard en van de Siberische tijger, die ook in dezelfde regio leeft. 

Een volgende stap is nu om een grensoverschrijdend Sino-Russisch natuurgebied te creëren, zodat de dieren aan beide kanten van de landsgrens beschermd worden. 

Sensibilisering en educatie 

Onze cameravallen leveren geweldige beelden op, die we ook gebruiken voor sensibiliseringscampagnes. Zo is er een serie van documentaires en reality shows gemaakt aan de hand van de beelden van cameravallen van de Amoerluipaard in de regio, om het grote publiek bewust te maken over het leven van de luipaard en over uitdagingen zoals stroperij of bosbranden in het Land of the Leopard National Park. 

Verder werken Land of the Leopard National Park en WWF ook samen voor milieu-evenementen die voornamelijk georganiseerd worden door onderwijsdepartementen van lokale administraties. 

Steun onze terreinprojecten