WWF carpates karpaten header WWF carpates karpaten header

Het groene hart van Europa

DE WILDE NATUUR VAN DE KARPATEN BESCHERMEN

Maramures bestaat uit 10 000 km² ruige, dichte bossen, steile toppen en landbouwvalleien. De streek kent een uitzonderlijke grote biodiversiteit en bijna een derde van de oppervlakte is beschermd gebied. Deze streek ligt in het grensgebied tussen Roemenië en Oekraïne, in het hart van de bergketen de Karpaten. Sinds 2012 steunt WWF-België de versterking en uitbreiding van de ongerepte natuurgebieden die er te vinden zijn, waar ook de grote roofdieren van Europa in leven – de bruine beer, de wolf en de lynx; net als de Europese bizon en talloze andere unieke soorten.

Menselijke activiteit bereikt nu ook de onaangeroerde natuur van Maramures

Goed weggeborgen in het hooggebergte, was de natuur in Maramures lang moeilijk toegankelijk. Maar sinds de val van Ceaușescu’s regime werd ook dit gebied bereikt, en begon de menselijke ontwikkeling schade aan te richten.

Wegen en andere constructies fragmenteren de eerder ongeschonden zones. Ongecontroleerde en vaak illegale ontbossing doet zich ook voelen in de grote bossen in de regio. Toeristische infrastructuur, skipistes, wegen en andere ontwikkelingsprojecten vernietigen de natuur. Dit gebeurt zelfs vaak illegaal en binnen de grenzen van nationale parken en beschermde gebieden.

De bruine beer in het nauw gedreven

In Maramures leeft vandaag een populatie van 200 à 250 beren aan de Roemeense kant van de grens en van 180 à 220 aan de andere kant, in Oekraïne.

Door de toenemende menselijke activiteit is het risico groot dat de bossen doorsneden worden en de populaties beren geïsoleerd geraken van elkaar. Daardoor kunnen de beren niet meer rondtrekken om voedsel en rustoorden te zoeken. Bovendien worden ze gescheiden van andere berenpopulaties, wat zorgt voor een tekort aan genetische vermenging en het voorbestaan van de soort bedreigt.

Het leven van beren onder de loep

In juni 2012 werden vijf beren voorzien van gps-zenders. Infraroodcamera’s met bewegingsmelders werden op strategische punten geplaatst. Dankzij de monitoring van deze beren is het mogelijk om informatie te verzamelen over de manier waarop ze zich voeden, waar ze beschutting zoeken, zich voortplanten en rondtrekken. We blijven deze monitoring voortzetten aangezien de situatie steeds verandert voor de beren.

De streek is intussen volledig in kaart gebracht met aanduiding van de meest belangrijke habitats voor het overleven van de beren. Op die manier heeft WWF geïdentificeerd welke ‘corridors’ de beren gebruiken om zich tussen verschillende gebieden te verplaatsen. Op dit moment onderneemt WWF stappen om deze corridors te gaan beschermen en ervoor zorgen dat er meer bij komen. Het

vastleggen en beschermen van corridors tussen natuurgebieden is één van de belangrijkste manieren die WWF gebruikt om de biodiversiteit in grote gebieden te beschermen en te herstellen.

WWF heeft intussen een gebied van 14 600 hectare in kaart gebracht dat beschermd moet worden en met elkaar in verbinding moet staan via ecologische corridors om de beren vrij te laten migreren doorheen de regio van Maramures.

Tegen 2017 willen we het via ecologische corridors aan elkaar verbonden gebied optrekken tot 270 000 hectare.

De terugkeer van de Europese bizon

Daarnaast werkt WWF-België samen met Rewilding Europe mee aan de herintroductie van de Europese bizon (of wisent) in de bergen van Tarcu, in het zuiden van de Karpaten. In juni 2015 werden er net als het jaar voordien 14 bizons naar een gebied van ongeveer 160 hectare gebracht om er opnieuw te verwilderen. De dieren kunnen zich daar geleidelijk aanpassen aan het leven in de vrije natuur en de sociale cohesie in de kudde zal zich kunnen versterken. Daarna zullen de bizons worden vrijgelaten in het Natura 2000-gebied dat 59 000 hectare groot is en waar ook wolven en beren leven. Er komt een bezoekerscentrum, dat activiteiten zal organiseren die zich toespitsen op de natuur en de bizons. Rewilding Europe en WWF zullen jaarlijks bizons blijven vrijlaten in de Zuidelijke Karpaten, om een populatie van minstens 300 wilde, vrij rondtrekkende Europese bizons op te bouwen tegen 2024.

Ecotoerisme

Om de inwoners van Maramures te wijzen op het uitzonderlijke en tegelijk kwetsbare karakter van hun streek en om middelen bijeen te brengen voor natuurbehoudsprojecten, promoot WWF het ecotoerisme in de streek. Een gezonde berenpopulatie, de beschermde bossen en een unieke cultuur zouden de toeristische sector binnen de lokale economie moeten versterken.

In België werkt WWF aan een toeristische promotiecampagne voor de streek van Maramures en de Karpaten. Zo organiseren bijvoorbeeld Davidsfonds en KrisKras reizen naar de streek in samenwerking met WWF-België, en bezoekt er projecten van WWF op het terrein.

 

Meer info