WWF foret amazonienne amazonebos header WWF foret amazonienne amazonebos header

Het behoud van het Amazonebos

De lokale gemeenschappen beschermen de Ecuadoraanse bossen en hun biodiversiteit

 

De Ecuadoraanse autochtone gemeenschappen van het Amazonegebied en Chocó-Darién leven in het hart van het bos, maar lijden onder de ontbossing die hun natuurlijke leefomgeving, het water maar ook hun voorouderlijke cultuur aantast. De ontbossing vreet aan het welzijn van de bevolkingsgroepen en maakt hen kwetsbaar voor de klimaatverandering.

Dit project heeft als doel om de degradatie van het gebied tegen te gaan en om de ecosysteemdiensten van het bos te herstellen, en tegelijkertijd een sociaaleconomische ontwikkeling te bieden aan de bevolkingsgroepen die in de bossen leven en hun welzijn te verbeteren. We concentreren ons hiervoor op drie essentiële stroomgebieden: het Putumayobekken en het Mirabekken in het noorden van Ecuador, en het Pastazabekken in het oosten. Alle drie gebieden worden gesteund met een beurs van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Hoewel deze regio’s veel verschillende oorzaken van ontbossing kennen, zijn de oplossingen die we voorstellen gelijkaardig. Ons werk kan worden onderverdeeld in 3 pijlers.

1) Het project begeleidt de actoren in en rond de beschermde natuurgebieden richting een economische ontwikkeling die voordelig is voor de natuur, dankzij de handel in bosproducten (cacao, boslandbouw, bosbijproducten, traditionele geneeskunde), de verbetering van ecotoeristische initiatieven en de ontwikkeling van duurzame bosexploitatie.

2) We zetten gemeenschappen, grondbezitters en overheden kracht bij om de beschermde natuurgebieden efficiënt te beheren.

3) We zetten ons in voor een bewustwording en positieve attitude tegenover de bescherming van de ecosystemen bij de bevolking en de beleidsmakers. Deze drie pijlers passen we toe in de beschermde gebieden zelf, rondom de beschermde gebieden en buiten de beschermde gebieden, op nationaal niveau. Het project hecht ook belang aan het versterken van de rol van de vrouw in economische activiteiten en het gebruik van digitale technologieën, die kunnen bijdragen aan een groter bewustzijn over het milieu. Dit project zal rechtstreeks bijdragen aan het welzijn van 1065 families en onrechtstreeks nog eens aan 12 321 families, en hoopt ook een gedragsverandering teweeg te brengen in de nationale politiek ten voordele van de bescherming van de ecosystemen. Het project zal 5 jaar duren en wordt geleid door WWF-Ecuador en Altrópico, in samenwerking met WWF-België.

 

 

 

 

 

  • Regio
    Amazonegebied en Chocó-Darién
  • Duur
    2017-2021
  • Doel
    De bossen en biodiversiteit beschermen dankzij de inzet van de gemeenschappen van de stroomgebieden van Mira, Pastaza en Putumayo en duurzame productiesystemen ontwikkelen
  • Amazonegebied

partners

CBD nl

altropico logo

Budget

rapports annuels