WWF kuifeend header WWF kuifeend header

De waterrijke gebieden van reservaat De Kuifeend

Het waterrijk gebied rond dit Belgisch natuurreservaat herstellen

 

Het natuurgebied De Kuifeend (ongeveer 112 hectare) bevindt zich in de omgeving van de haven van Antwerpen. Het is een echte rustplaats voor verschillende soorten, waaronder trekvogels. In het kader van dit project hebben wij in 2017 de restauratie van de site gesteund om zo de habitat van de watervogels te vergroten.

Resultaten in 2017

  • Er werd een bodemonderzoek gedaan en er hebben boringen plaatsgevonden voor de installatie van zonnepompen die het water in goede banen zullen leiden. De uitgraving om het zoetwater te laten terugkeren en de installatie van de pompen start in 2018.

 

 

 

  • Duur
    2017-2019
  • Doel
    Het waterrijk gebied rond het natuurgebied De Kuifeend in Vlaanderen herstellen
  • Partners
    Natuurpunt

Budget

rapports annuels

Steun onze terreinprojecten