WWF dawna tenasserim header WWF dawna tenasserim header

Dawna-Tenasserim

EEN WAARDEVOL TOEVLUCHTSOORD VOOR DE INDO-CHINESE TIJGER IN THAILAND EN MYANMAR

Met de grootste tijgerpopulatie in de Mekongregio en ook de Aziatische olifant, de hommelvleermuis en de met uitsterven bedreigde Siamese krokodil, herbergt het Dawna Tenasserimgebied een opmerkelijke biodiversiteit.  

Het Dawna Tenasserimlandschapdat een gebied van 63 239 km² omvat, bestaat uit de bergketens van Dawna en TenasserimDe belangrijkste rivieren in de regio ontspringen in deze bergketensen de regio vormt het stroomgebied van onder andere de Tenasserim, in de Taninthayiregio van Myanmar, de Mae KhlongChao Phraya en Phetchaburi. De immergroene bossen aan de kant van Myanmar en het mozaïek van loofbossen en immergroene bossen aan de Thaise kant van het gebied, herbergen diverse etnische groepen die al sinds eeuwen in het gebied wonen. 

De tijger en andere iconische diersoorten 

Net aan de grens tussen Myanmar en Thailand, in het landschap van Dawna Tenasserim, vinden we nog één van de grootste tijgerpopulaties ter wereld. In een netwerk van beschermde gebieden van meer dan 30 000 km², leven hier iets minder dan 200 tijgers, van de naar schatting 220 tijgers die in de Mekongregio leven – dat is bijna 5% van de wereldpopulatie. Dat maakt van Dawna Tenasserim het belangrijkste landschap voor tijgerbehoud in de regio.  

Naast de tijger is de regio ook thuis van de hommelvleermuis, één van de kleinste zoogdieren ter wereld, de Aziatische olifant, de met uitsterven bedreigde Siamese krokodil en andere zeldzame endemische soorten zoals Gurneys pitta en de Tibetmuntjak. 

Onder druk 

De bossen van Dawna Tenasserim staan zwaar onder druk door de ontbossing. De uitbreiding van de landbouw, houtkap, fragmentatie van het bos, onduurzaam oogsten van andere bosproducten dan hout, de ontwikkeling van grote infrastructuur zoals wegen, pijpleidingen en dammen zorgen ervoor dat de bossen en hun rijke ecosystemen beetje bij beetje verdwijnen.  

Ook hier is meer strijd nodig tegen de stroperij, die jammer genoeg nog altijd de belangrijkste bedreiging vormt voor de geduchte tijger en verschillende andere dieren die in de bossen leven. 

Wat doet WWF? 

WWF werkt op 4 grote fronten in het Dawna Tenasserimlandschap. 

1) De bossen en de wilde dieren van het Dawna Tenasserimlandschap behouden, met een speciale focus op tijgers en olifanten. 

Onze teams voor het project steunen het departement van nationale parken en conservatie van wilde plant- en diersoorten van Thailand en andere belanghebbenden door:

 • rangers te trainen in SMART-patrouilleren (Spatial Monitoring And Reporting Tools), een manier van patrouilleren die wordt gebruikt om het terrein effectiever te observeren en te beheren.
 • beheer van de nationale parken mee te coördineren, door ook lokale overheden, het leger en de politie te betrekken
 • partnerschappen met gemeenschappen aan te gaan, inclusief lokale gezaghebbers, landbouwers en scholen, om de stroperij tegen te gaan en de bossen te beschermen
 • de habitats van de dieren in het wild te verbeteren door graslanden, likplaatsen en drinkplaatsen te creëren
 • conflict tussen de olifant en de mens vermijden, door de habitat van de olifant te verbeteren en hulplijnen en teams in te zetten voor wanneer de olifanten zich buiten de beschermde natuurgebieden begeven.

2) De connectie tussen de natuurgebieden behouden en verbeteren 

WWF helpt bij het behoud van de verbindingen tussen de natuurgebieden door:

 • de ecosysteemdiensten te evalueren, via instrumenten voor scenarioanalyse en geografische informatiesystemen, en door beslissingen te beïnvloeden over infrastructuur zoals wegen en dammen te sturen
 • beschermde gebieden met elkaar te verbinden door corridors te beschermen en te beheren, die ervoor zorgen dat dieren van het ene naar het andere gebied kunnen trekken

3) Onderzoek voor natuurbehoud uitvoeren en de resultaten monitoren 

Onze acties voor natuurbescherming zijn gebaseerd op intensief veldonderzoek over tijgers, tijgerprooien en olifanten. Onze onderzoeks- en monitoringactiviteiten bevatten onder meer:

 • de bosvegetatie monitoren
 • het aantal tijgers schatten aan de hand van cameravallen en de verspreiding van de tijgers en hun prooien inschatten
 • het olifantenpopulaties inschatten via fotoidentificatie en DNA-analyse van uitwerpselen
 • het herstel van de populaties hoefdieren en hun verspreiding monitoren
 • onderzoeken hoe tijgers samenleven met hun concurrenten zoals luipaarden en wilde honden
 • onderzoek naar olifanten die naar niet-beschermde gebieden trekken

4) Lobbyen voor beleidsveranderingen en de samenleving sensibiliseren voor effectiever natuurbehoud 

WWF lobbyt of maakt de bevolking bewust voor:

 • het welzijn van de parkwachters
 • de veiligheid van beschermde gebieden en bosgebieden
 • de vermindering van stroperij en vraag naar vlees van wilde dieren
 • de promotie van beleid dat de uitbreiding van natuurgebied en de verbinding tussen natuurgebieden steunt
 • het integreren van principes voor een groene economie en natuurlijk kapitaal, voor een duurzaam beheer van grondstoffen en ecosysteemdiensten
 • Regio
  Mekongregio
 • Duur
  2016-2018
 • Doel
  De ecosystemen van Dawna-Tenasserim behouden door het beschermen en verbinden van de natuurlijke habitats en de ecosysteemdiensten behouden voor de bevolking van Myanmar en Thailand
 • Parteners
  WWF-Thailand, WWF-Myanmar
 • Mekongregio

Budget

rapports annuels

Meer info