WWF-België volgt verschillende terreinprojecten op in regio’s die het rijkst zijn aan biodiversiteit.

Onze projecten

WWF concentreert zich vandaag op de regio’s die het rijkst zijn aan biodiversiteit, die soms wel 95% van alle plant- en diersoorten ter wereld bevatten, en op de diersoorten die een cruciale rol spelen in hun ecosysteem. WWF-België volgt verschillende terreinprojecten op in enkele van deze regio’s.