WWF eau douce zoetwater header WWF eau douce zoetwater header

Zoetwater

Zoetwater is de bron van het leven. Het ligt aan de basis van de biodiversiteit, de regeling van het klimaat en de voedselvoorziening.

Wat staat er op het spel?

Zoetwaterhabitats zoals meren, rivieren, stromen, moerassen, grondwater en aquifers herbergen een ongelofelijk deel van de biodiversiteit op aarde. Meer dan 10% van alle gekende dieren en meer dan 50% van alle gekende vissoorten leven hier.

Het water levert ook een hele reeks ecosysteemdiensten. Het reguleert de temperatuur van het land en de zee, creëert wolken en beïnvloedt het weer, transporteert voedingsstoffen en mineralen, en zuivert de omgeving door vervuilende stoffen op te lossen en sediment af te voeren.

Bovendien is water essentieel voor de voedselvoorziening. Landbouw gebruikt het grootste aandeel zoetwater, goed voor 70% van het watergebruik wereldwijd. Ook de vissen die in deze rivieren leven zijn een belangrijke bron van proteïnes en inkomsten voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Maar zoetwater wordt ook bedreigd. Amper 3% van al het water ter wereld is zoetwater, en maar 1% daarvan is meteen beschikbaar voor menselijk gebruik. Bovendien zijn meer dan de helft van alle moerasgebieden ter wereld verdwenen sinds 1900, en blijven minder dan 70 van de 177 langste rivieren ter wereld vrij van menselijke obstakels.

Klimaatverandering kan ook een grote impact hebben op onze watervoorraad. Klimaatmodellen voorspellen hogere temperaturen en meer voorkomende, langere intense droogte, afgewisseld door korte, zware stormen. Hierdoor verkleint de toevoer van zoetwater uit regen en smeltende sneeuw, en zal er dus op termijn minder water overblijven voor landbouw, de toenemende bevolking en de natuur.

Verder is zuiver drinkwater absoluut noodzakelijk voor een gezonde bevolking. Maar liefst 1.1 miljard mensen hebben te weinig toegang tot water, en tegen 2025 zou dit zelfs kunnen oplopen tot twee derde van de wereldbevolking. Ziekten veroorzaakt door onzuiver water en ontoereikend sanitair doden jaarlijks meer mensen dan alle vormen van geweld samen, inclusief oorlog.

Wat zijn de doelstellingen van WWF?

WWF wil ervoor zorgen dat zoetwaterecosystemen en vloedregimes in de belangrijkste rivieren water blijven voorzien voor de mens en de natuur.

Meer concreet willen we dat:

  • de belangrijkste zoetwaterhabitats beschermd of hersteld worden in de prioritaire rivieren;
  • er een efficiënt beleid is over de grenzen heen, dat zorgt voor biodiversiteit en een rechtvaardige toegang tot water;
  • vloedregimes en de verbinding tussen de belangrijkste stroomgebieden behouden of hersteld worden, onder andere door infrastructuur duurzamer te ontwikkelen.

Hoe bereiken we deze doelen?

WWF werkt samen met overheden, bedrijven, financiële instellingen en gemeenschappen om het bestaan van gezonde zoetwatersystemen te verzekeren, ze te behouden en een duurzame toekomst voor ons allemaal mogelijk te maken.

We werken op het terrein in de belangrijkste stroomgebieden ter wereld, om verantwoord watergebruik en infrastructuur te steunen, en om innovatieve oplossingen te testen en in te voeren.

Hiervoor zetten we hydrologische experten en klimaatexperten in, en werken we samen met invloedrijke spelers uit de publieke en de privésector, met academische partners en met een wereldwijd netwerk om het zoetwater overal ter wereld veilig te stellen. Op basis van onze terreinervaring ontwikkelen en delen we wereldwijd ook instrumenten, technieken en kennis.

Verder werkt WWF samen met lokale belanghebbenden en overheden over de hele wereld, om de kwetsbaarheid van onze planeet voor klimaatverandering te onderzoeken en strategieën voor natuurbehoud te ontwikkelen. Inzake zoetwater, focussen we in het bijzonder op waterzekerheid, met het oog op de klimaatverandering, in het Aziatische hooggebergte.

Expert

  • Sarah Vanden Eede

    Beleidsmedewerker oceaan

PUBLICATIES

Rapporten

POSITION PAPERS