Together Possible

Samen kunnen we een einde maken aan de aantasting van het milieu op onze planeet en een wereld bouwen waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.


Al onze acties zijn gebouwd rondom 6 ambitieuze thematieken: bossen, oceanen, zoetwater, dieren in het wild, klimaat en voedsel. Ons werk is gegroeid vanuit het beschermen van bedreigde diersoorten en regio’s, en van daaruit hebben we besloten om ook te werken aan de grote bedreigingen en de hefbomen die een impact hebben op de natuur.  

We hebben ons actiedomein uitgebreid omdat de druk die op de planeet wordt gezet steeds groter en complexer wordt, en dus een snel optreden en efficiënte oplossingen zijn noodzakelijk. 

Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat we werken op de niveaus die de belangrijkste impact hebben op het milieu.  Door via de 6 thema’s te werken kunnen we de oorzaken aanpakken die op de natuur wegen en de kwetsbare gebieden, dieren en gemeenschappen overal ter wereld op een betere manier beschermen.  

Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken, werken we wereldwijd samen met alle sectoren, en op alle niveaus. Samen kunnen we een werkelijke verandering teweegbrengen om de natuur weer te doen opbloeien, voor het welzijn van alle levende wezens. Daarom staat de mens centraal in ons werk.  

In deze context hebben we 3 belangrijke hefbomen geïdentificeerd, domeinen die een groot potentieel hebben voor verandering: overheden, financiële instellingen en markten. Deze kunnen de stuwende kracht zijn achter een duurzame ontwikkeling op grote schaal. 

Daarnaast vinden we ook de educatie en sensibilisering over de milieuproblematiek essentieel. Iedereen in de samenleving zou hierover geïnformeerd moeten zijn, ook politieke leiders en bedrijven. Eén van de sterktes van onze organisatie ligt in onze mogelijkheid om erg verschillende partijen samen aan tafel te krijgen, om samen vernieuwende oplossingen te vinden voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden. 

Dankzij onze 1,1 miljoen leden wereldwijd en onze vele partners, zijn wij in staat om grote projecten uit te voeren, om een gezonde en duurzame toekomst te verzekeren voor een planeet die bruist van het leven