WWF gouvernance beleid header2 WWF gouvernance beleid header2

Beleid

WWF geeft een stem aan de natuur, omdat de natuur zelf haar stem niet kan laten horen. De natuur biedt ons de noodzakelijke grondstoffen waarop het welzijn van mensen overal ter wereld is gebaseerd. Als natuurbehoudsorganisatie ijvert WWF ervoor dat dit publieke goed beheerd en beschermd wordt.

Druk zetten op de politiek

Ons beleidswerk richt zich in eerste instantie op beleidsmakers. Een gezonde planeet begint namelijk bij een ambitieus milieubeleid. Het doel van WWF is ervoor te zorgen dat de wetgeving en de politieke en culturele context onze biodiversiteit en klimaat maximaal beschermt en zelfs versterkt.

Een eerste stap van dit werk is het verzamelen van informatie. WWF baseert zijn argumenten steeds op zorgvuldig onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijk verkregen gegevens. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in publicaties en position papers. Vervolgens stappen we met onze informatie naar de beleidsmakers (ministers, kabinetsmedewerkers, parlementsleden, enz.), en proberen we hen te overtuigen van onze standpunten. Ook de mobilisatie van de publieke opinie is belangrijk om beleidsmakers te overtuigen: betogingen, petities en dergelijke zijn belangrijke actiemiddelen.

Dergelijk beleidswerk is een werk van lange adem, en vereist continue actie op verschillende niveaus. Als dit werk onze politici echter kan aanzetten tot het aannemen van ambitieuze milieuwetgeving, bereiken we een stap in de richting van een meer duurzame samenleving.

In de praktijk

WWF-België focust zich op Belgische beleidsmakers, maar beperkt zich niet enkel tot het nationale en regionale niveau. De meerderheid van de milieuwetgeving wordt namelijk geformuleerd op Europees niveau. Daarnaast worden ook belangrijke beslissingen over klimaat en biodiversiteit genomen tijdens internationale onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.

Op nationaal niveau is WWF vertegenwoordigd in overlegorganen, zoals de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Vlaamse Minaraad. Hierin zetelt het brede middenveld (ngo’s, vakbonden, bedrijven, enz.). Samen formuleren ze adviezen voor de beleidsmakers. Om de stem van de milieubeweging sterk te doen klinken, werkt WWF samen met de andere Belgische milieuorganisaties.

Op Europees niveau werken we samen met het netwerk van WWF, en in het bijzonder met onze collega’s van het Europese bureau. Samen zijn we in staat om de Belgische vertegenwoordigers in het Europees parlement te beïnvloeden.

WWF-België speelt ook een belangrijke rol op internationaal niveau. We zijn aanwezig in de Belgische delegatie voor beslissende onderhandelingen over biodiversiteit en klimaat.

PUBLICATIES

RAPPORTEN

POSITION PAPERS