WWF climat klimaat header 2 WWF climat klimaat header 2

Klimaat & Energie

Massaal en onomkeerbaar biodiversiteitsverlies, het verdwijnen van diersoorten en volledige ecosystemen waarvan we allemaal afhankelijk zijn, en natuurrampen, voedsel- en watertekort. De impact van klimaatverandering is niet te onderschatten.

 

Wat staat er op het spel?

Verschillende plant- en diersoorten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen aan de veranderingen in het klimaat, met een grootschalig verlies aan biodiversiteit tot gevolg. De klimaatverandering bedreigt het evenwicht van onze ecosystemen, en bedreigt daarmee ook de soorten die ervan afhankelijk zijn. Bovendien brengt klimaatverandering heel wat uitdagingen en ook kosten met zich mee voor mens, maatschappij en economie. Toch kunnen we er gezamenlijk iets aan doen. Het komt erop aan om nu – en niet morgen – de handen uit de mouwen te steken.

Wat zijn de doelstellingen van WWF?

WWF werkt aan een wereld waarin mens en natuur in harmonie met elkaar leven. Dat kan alleen als we klimaatverandering een halt toe roepen. Daarvoor moeten we er alles aan doen om de opwarming onder een gemiddelde stijging van 1.5°C te houden (ten opzichte van 1850).

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de mensheid. Willen we de opwarming beperken, dan moeten we onze ecologische voetafdruk verkleinen, ook in België. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg behoort vandaag zelfs tot de vijf grootste ter wereld.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is het cruciaal om ons energiesysteem volledig te herdenken. Dat heeft niet alleen betrekking op hernieuwbare energie maar ook op onze consumptiepatronen, productiemethoden etc. 

Dat betekent onder andere dat we snel en volledig moeten afstappen van energie op basis van fossiele brandstoffen. We moeten  op 100% hernieuwbare energie overgeschakeld zijn tegen 2050, terwijl we inzetten op energiebesparing en -efficientië. We moeten ontbossing tegengaan, enkel investeren in energietechnologieën waar mens en natuur beter van worden en wereldwijd programma’s oprichten om mensen toegang te geven tot duurzame en betaalbare energie.

Hoe bereiken we deze doelen?

Ons werk voor een klimaatveilige toekomst houdt in dat we:

  • werken op politiek niveau voor de toepassing van het mondiale klimaatakkoord – internationaal en in België;
  • energiebesparing en -efficiëntie bepleiten bij beleidsmakers – de snelste en meest kostenefficiënte manier om CO2-uitstoot te verminderen;
  • hernieuwbare energiebronnen bepleiten – zoals wind-, zonne- of geothermische energie;
  • programma’s ontwikkelen om ontbossing tegen te gaan – ontbossing is de grootste oorzaak van broeikasgasuitstoot na het verbranden van fossiele brandstoffen;
  • aanpassingsstrategieën voor klimaatverandering ontwikkelen en promoten – om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en ecosystemen te beschermen;
  • een kader bieden aan bedrijven om hun uitstoot van broeikasgassen in lijn te brengen met de wetenschappelijke consensus om onder de 2°C te blijven (het Science Based Targets initiatief); 
  • strategieën integreren in onze programma’s voor het behoud van bossen, oceanen, zoetwater en dieren in het wild om zich aan te kunnen passen aan de klimaatverandering.

Verklein je ecologische voetafdruk

 Uw impact verminderen

Ontdek hoe je jouw ecologische voetafdruk op de planeet kan verkleinen in het dagelijkse leven.

Meer info

EXPERTS

  • Julie Vandenberghe

    Climate & Energy Policy Expert

Publicaties

POSITION PAPERS

BRIEFINGS