WWF finance financiele instellingen header WWF finance financiele instellingen header

Financiële instellingen

Wat zou er gebeuren als alle financiële instellingen ter wereld hoofdzakelijk zouden investeren in bedrijven die duurzaam produceren? Bij WWF zien we deze instellingen als een sterke hefboom voor verandering.

 

Een belangrijke hefboom voor verandering

Als tandwiel in ons economisch systeem kan de financiële sector een doorslaggevende rol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Ze kunnen bedrijven stimuleren om hun impact op de natuur te verlagen, door hun commerciële strategieën te veranderen en door financiële mechanismen voor te stellen die duurzame oplossingen ondersteunen, voor een betere bescherming van het milieu.

De meeste commerciële- en investeringsbanken houden tot nu toe niet bepaald rekening met de milieuproblematiek of sociale problemen bij hun activiteiten. Toch beginnen de banken en hun belangrijkste actoren zich bewust te worden van hun  verantwoordelijkheid tegenover het milieu en de sociale activiteiten die ze financieren.

Voor een ambitieus Europees financieel kader

Vandaag heeft de Europese Unie nog geen volledig financieel en fiscaal kader uitgewerkt dat een duurzaam financieringsbeleid toelaat. WWF vindt dat er 3 aanvullende elementen absoluut nodig zijn in zo’n financieel kader:

  • Belastingheffing en subsidies: subsidies die het milieu beschadigen stopzetten, inclusief de subsidies in het budget van de EU, en een fiscale hervorming doorvoeren in de lidstaten om de economische spelers te belasten wiens activiteiten een negatieve impact hebben op het milieu.
  • Publieke uitgaven richten op groene economieën. De openbare financiële instellingen zouden de eersten moeten zijn om strikte normen aan te nemen.
  • Privéfinanciering stimuleren om de sector van de duurzame economie te steunen. De omvang van de ecologische uitdaging is zo enorm dat publieke fondsen niet volstaan, privéfinanciering moet op grote schaal worden toegepast.

We hebben dringend nood aan nieuwe economische modellen, die de beste productie- en consumptiemethoden ondersteunen. Om die modellen in te voeren, is het essentieel dat de financiële sector zich hiervoor engageert.

Wat doet WWF?

Ons doel is om te zorgen voor een meetbare stijging in publieke en private geldstromen die naar duurzame ontwikkeling toevloeien. Wij pleiten ook voor financiële instellingen die milieu-, sociale- en beleidscriteria (ESG-critaria genaamd – environmental, social, governance) integreren in hun belangrijkste producten, hun diensten en in hun dagelijkse activiteiten.

WWF werkt samen met financiële instellingen en gaat innovatieve samenwerkingen aan om deze doelstellingen te verwezenlijken. We werken ook samen met bilaterale en multilaterale ontwikkelingspartners om ervoor te zorgen dat milieubescherming geïntegreerd wordt in plannen voor ontwikkelingsfinanciering en dat er financiële mechanismen beschikbaar zijn die de biodiversiteit behouden.

Meer concreet willen we deze doelen bereiken via vier activiteiten:

  • De belangrijkste regulaties voor de financiële markten veranderen om de integratie van de ESG-criteria te verzekeren en om verandering in het hele systeem teweeg te brengen.
  • Commerciële- en investeringsbanken leiden richting duurzame investeringen en leningen.
  • Zorgen voor de ontwikkeling en versterking van waarborgen en standaarden om ervoor te zorgen dat publieke of private middelen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
  • Financiële middelen mobiliseren voor de duurzame ontwikkelingsagenda.

PUBLICATIES

RAPPORTEN

POSITION PAPERS