WWF testament header2 WWF testament header2

WWF in uw testament

WWF in uw testament

Als u dit leest, is dat misschien omdat u overweegt een groot gebaar te doen voor het behoud van de vrije natuur. U wilt een levende planeet achterlaten, rijk aan biodiversiteit. U wilt dit kostbare erfgoed doorgeven aan volgende generaties. Dat is ook de bestaansreden van WWF. WWF in uw testament opnemen is een beslissing die een beduidende impact heeft op de bescherming van de natuur. Dankzij u richten we nieuwe projecten op en overtuigen we de autoriteiten om naar ons te luisteren en ons te steunen. Van uw kant heeft u de zekerheid dat u een positieve invloed nalaat op de planeet.

 

Hoe een legaat overmaken aan WWF?

Om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap in de best mogelijke omstandigheden verloopt, raden wij u aan om uw testament altijd uit te schrijven in bijzijn van een notaris en om het te laten registreren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT). Als u een legaat wenst over te maken aan WWF, is het nodig om de volgende informatie in uw testament te vernoemen:

 • Bent u inwoner van Vlaanderen :
  WWF-Vlaanderen
  Emile Jacqmainlaan 90
  1000 Brussel
  Ondernemingsnummer: 0415 822 172

 • Bent u inwoner van Wallonië :
  WWF-Communauté Francophone
  Emile Jacqmainlaan 90
  1000 Brussel 
  Ondernemingsnummer: 0420 952 383

 • Bent u inwoner van Brussel :
  Dan kunt u kiezen tussen beide entiteiten.
   

 

Het duolegaat: de win-winformule

Met het duolegaat vertrouwt u een deel van uw nalatenschap toe aan WWF en het andere deel aan uw erfgenamen. WWF geniet van een voordelig tarief voor goede doelen en neemt het op zich om alle successierechten te betalen. Zo ligt het uiteindelijke bedrag van de erfenis voor de erfgenamen hoger dan wat ze zouden hebben gekregen indien ze als enige in het testament waren vermeld. 

 

Waarom vertrouwen stellen in ons?

Naast zijn internationale reputatie in het domein van natuurbehoud, is WWF lid van VEF, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. Deze vereniging wilt de Belgische bevolking morele kwaliteit van de fondsenwerving en transparantie van de rekeningen waarborgen.

Na mijn testament te hebben opgesteld, in het belang van mijn kinderen en de toekomstige generaties, heb ik een grote golf van hoop, geluk en vertrouwen in de toekomst gevoeld” Luc, Brussel

contact

Onze specialist beantwoordt uw vragen met plezier.

Aarzel niet om een afspraak te maken! 

Margareta

Margareta Crovetto-Heylen

Relatiebeheerder Nalatenschappen

E-mail : margareta.heylen@wwf.be

T +  +32 2 340 09 24
F +  +32 2 340 09 46