Verklein je ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk

Wat is de ecologische voetafdruk?

WWF probeert de ecologische voetafdruk van de mensheid te verkleinen. De ecologische voetafdruk meet de druk die de mens uitoefent op de ecosystemen. De mensen gebruiken al 30% meer dan wat onze aarde aankan. Als we aan dit tempo doorgaan, kunnen de ecosystemen het begeven.

Om dit te vermijden, moeten we een manier vinden om onze levensstandaard te behouden, maar toch minder natuurlijke rijkdommen te gebruiken. We moeten onze voetafdruk verminderen tot datgene wat de planeet kan regenereren.

Wat kan je doen om je ecologische voetafdruk op de planeet te verminderen?

Elke dag kan je jouw impact op onze planeet verkleinen. Wij bieden je daartoe een aantal handige tips en trucs. Sommige daarvan pas je als milieubewuste burger misschien al dagelijks toe. Door op die weg door te gaan en nog andere goede gewoonten aan te nemen, kan je de uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen in de atmosfeer beperken en jouw ecologische voetafdruk verkleinen. Zo werk je samen met anderen aan een planeet waar het goed is om leven. WWF wil je daarvoor van harte bedanken!

Living Planet Report

Wat is het Living Planet Report?

WWF publiceert tweejaarlijks een wetenschappelijk rapport dat de toestand van onze planeet beschrijft aan de hand van een diepgaande analyse van de evolutie van de biodiversiteit, de ecosystemen en menselijke druk op de natuurlijke hulpbronnen:

  • de Living Planet Index (LPI) die de staat van de biodiversiteit weergeeft;
  • en de ecologische voetafdruk, die meet hoe groot de druk is van mensen op de ecosystemen en de hernieuwingscapaciteit van de planeet. 

Het rapport gaat niet alleen na hoe het gesteld is met onze planeet, maar geeft ook enkele concrete voorbeelden en mogelijk oplossingen die ons zouden toelaten het natuurlijk kapitaal te beheren en tegelijk rekening te houden met de ecologische limieten van onze planeet. 

 

Earth Overshoot Day

Earth Western Hemisphere
De dag wanneer de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van wat de aarde in één jaar tijd kan produceren overschrijdt.

Meer info

Living Planet Report 2016

LPR 2016 VersionLongue EN