WWF astuces biodiversite tips biodiversiteit header WWF astuces biodiversite tips biodiversiteit header

Hoe maak je dagelijks verbinding met de biodiversiteit?

Samen kunnen we dagelijks onze wonderlijke natuur beschermen en onze impact op de biodiversiteit verkleinen. Te beginnen onder je eigen dak en tuin …

 

Creëer een haven van rust in je tuin: is de zon van de partij en voel je je groene vingers tintelen? Misschien is dit juist het moment om je tuin te laten verwilderen! Maak plaats voor ‘onkruid’ zoals netels en braamstruiken, waar rupsen en vele vlinders dol op zijn. Bladerhopen, dood hout en stronken vormen een ideale schuilplaats voor egels en roodborstjes maar ook voor paddenstoelen, mossen en insecten die mee humus aanmaken. Je kan ook een insectenhuisje bouwen of een bijenhotel ineen knutselen.

Vermijd pesticides, onkruidverdelgers en chemische meststoffen: bepaalde meststoffen bevatten zware metalen zoals lood of kwik, die het milieu lange tijd kunnen vervuilen. Probeer het mos niet langer uit je gazon te weren, want mos is een perfecte bekleding voor vogelnestjes!

Vergeet steriel gazon: als de oppervlakte van je tuin het toelaat en als er voldoende zon opvalt kan je een ‘wild’ veld tot leven laten komen, waar inheemse bloemen en planten spontaan de kop opsteken en bestuivers aan trekken. Of zaai wilden bloemen in april, mei en september die goed bij ons groeien, zoals centaurie, klaproos of kamille.

Bescherm onze vogels, zoals mezen en boomklevers, die over steeds minder ruimte beschikken om te nesten. Installeer een nestkastje van minstens 2m hoog en oriënteer het naar het oosten. In alle seizoenen zullen zangvogels ook water in een ondiepe bak waarderen.

Consumeer lokaal en geef de voorkeur aan korte ketens: lokale voeding draagt bij tot de vermindering van CO2 door transport, terwijl de productie van biologisch seizoensfruit en -groente geen pesticiden gebruikt die daarna in onze rivieren terechtkomen.

Gebruik groene onderhoudsproducten: kies voor ecologische onderhoudsproducten en koop (of maak) natuurlijke cosmetica zonder plastic microbolletjes. Zo draag je bij tot de zuiverheid van het water en vermijd je dat vervuilende substanties in rivieren en in de oceaan terechtkomen.

 

Wil je nog meer doen?

Steun onze projecten in België, ontdek onze wonderlijke biodiversiteit met Natuurpunt, onderneem actie tegen inbreuken met Natagora, informeer je over de impact van je dagelijkse handelingen met Samen voor Biodiversiteit … Ontdek ook de tips van onze partners om de natuur te beschermen in je dagelijkse leven.

 

01

Bijdragen aan de bescherming van de wolf in België, de toekomst van het korhoen veilig stellen in de Hoge Venen, of de oprichting van een netwerk van natuurlijke gebieden steunen dat soorten zoals de wilde kat, de otter of de wolf toelaten zich vrij te verplaatsen ... Zoveel manieren om deel uit te maken van het herstel en de bescherming van de biodiversiteit in België.

Ik doe een gift

03

Leer meer over de impact van onze dagelijkse handelingen op de biodiversiteit, en over duurzame oplossingen.
En wat kan ik doen?
#SamenVoorBiodiversiteit

04

Ontdek andere manieren en tips om de biodiversiteit te beschermen in je tuin.Biodiversiteit

02

Ontdek nog meer tips die je in de praktijk kan brengen in je tuin, en lees meer over de te volgen stappen wanneer je een milieu-inbreuk vaststelt. (tips in het Frans)

Nos conseils nature
Réaction local