WWF earth hour 2018 cartoon cover WWF earth hour 2018 cartoon cover

Vraag om de biodiversiteit op te nemen in onze klimaatplannen

 

De klimaatverandering heeft een duidelijke impact op de biodiversiteit en vice versa. WWF heeft een cartoon voorbereid om onze ministers te vragen de daling van de biodiversiteit op te nemen in het Nationaal Klimaat- en Energieplan. 
Help ons om de boodschap over de brengen door deze cartoon te delen op Twitter (hieronder te downloaden), vergezeld van de hashtag #EarthHour en de volgende tags: @McMarghem, @JokeSchauvliege, @CarloDiAntonio, @celinefremault, @WWF_Belgie

Je kan ook deze tweet als voorbeeld gebruiken:

#Klimaatverandering is mee verantwoordelijk voor een drastische daling van de #biodiversiteit. Door hierin te investeren helpen we echter ook het klimaat. RT om onze ministers te vragen biodiversiteit op te nemen in de Belgische klimaatplannen! https://www.wwf.be/nl/klimaatplan #EarthHour 

WWF biodiversiteit tuin

Waarom moet de strijd tegen de daling in biodiversiteit opgenomen worden in onze regionale en nationale klimaatplannen?

Sinds het Akkoord van Parijs is de aandacht voor klimaatverandering niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Jaar na jaar worden er onheilspellende warmterecords gebroken. De strijd tegen klimaatverandering draait in een hogere versnelling, maar schiet nog tekort. Met de huidige klimaatplannen gaan we richting een opwarming van 3,2°C. Een belangrijk teken aan de wand is het dramatische verlies van biodiversiteit waar onze planeet mee te kampen heeft. In 2020 zullen we op 50 jaar tijd 67% van onze biodiversiteit verloren hebben. Een probleem dat verergerd wordt door de klimaatopwarming maar dat tegelijk ook datzelfde klimaat doet opwarmen.

Klimaatverandering leidt tot verlies van biodiversiteit (o.m. uitdroging en verlies van natuurlandschappen, koraalverbleking en verlies van vispopulaties). Bovendien verergert verlies van ecosystemen, soorten en genetische diversiteit de impact van klimaatverandering (zo is ontbossing en conversie van natuurgebieden goed voor bijna een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot emissies). Met andere woorden, we kunnen ons niet beschermen tegen het een zonder het ander te stoppen. Het goede nieuws is dus: Help de biodiversiteit, en het klimaat wint er ook bij!

2018 is een belangrijk jaar in de strijd tegen klimaatverandering. Op de VN-conferentie voor klimaatverandering (COP24) in december 2018, moeten alle landen die het Akkoord van Parijs ondertekenden de regels en richtlijnen voor de uitvoering van het Akkoord goedkeuren. Ook voor de biodiversiteit kan dit akkoord een verschil maken en helpen de dramatische achteruitgang een halt toe te roepen. In een studie die WWF lanceerde op COP23 in 2017, bleek dat er weinig landen de wederkerige impact van klimaat en biodiversiteit erkennen en samen aanpakken. Toch is behoud en herstel van natuurgebieden met al hun biodiversiteit één van de meest efficiënte wapens tegen de klimaatverandering, zowel voor mitigatie (het verminderen van CO2-uitstoot) als adaptatie (aanpassen aan de niet te vermijden gevolgen van klimaatverandering). Ook ons land is kwetsbaar voor klimaatverandering en de biodiversiteit in ons land staat onder druk hierdoor.

WWF wil daarom graag dat België het goede voorbeeld geeft. België moet in januari 2019 haar nationaal klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Unie. In dat document moet de overheid een visie en aanpak voorstellen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit plan is momenteel in voorbereiding bij de regionale en federale administraties. Het is dan ook een uitstekend moment om onze overheden op te roepen om de wederkerige impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te bestuderen en samen aan te pakken door biodiversiteitsmaatregelen op te nemen in de diverse klimaat- en energieplannen.

Concreet vragen we aan de Belgische overheden om: 

 • Te erkennen dat het aanpakken van biodiversiteitsverlies een belangrijke hefboom is om klimaatverandering aan te pakken 
 • In de regionale en nationale klimaatplannen te verwijzen naar de objectieven van de  Conventie van Biologische Diversiteit (Aichi) en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en een gezamenlijke aanpak voor te stellen
 • Bij de opmaak van de klimaatplannen ook de specialisten uit de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond biodiversiteit en natuur te betrekken. Dit kan op binnenlands vlak via de nationale klimaatcommissie. Voor het internationaal beleid kan dit door een transversaal overleg binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) op te richten.
 • Specialisten uit het middenveld te betrekken bij de geïntegreerde aanpak van biodiversiteit en klimaat
 • Het potentieel te onderzoeken dat extra acties ter ondersteuning van biodiversiteit, soorten en ecosystemen kunnen hebben in het versterken van de regionale en het nationale klimaatacties, of nadelige effecten in te perken, bijvoorbeeld:
  • Het herstellen de mariene en landelijke kustecosystemen (stranden en duinen) om bepaalde gevolgen van klimaatverandering te verminderen;
  • Het voorzien van ruimte voor natuur en biodiversiteit in landbouwgebieden, bedrijventerreinen, recreatiedomeinen, etc;
  • Het analyseren van de impact van bio-energie op biodiversiteit;
  • Het voorzien van regionale stimulansen voor meer groen en biodiversiteit in de openbare ruimte.

De vraag om synergieën te zoeken in klimaat-, biodiversiteit- en duurzame ontwikkelingsbeleid werd ook reeds gesteld door de VN-conventie voor klimaatverandering (UNFCCC) en de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD).

Ook jij kan hierbij helpen! Want als we geen actie ondernemen om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan, reikt de zee tot in onze achtertuin! Tag de Belgische milieuministers in onze Earth Hour cartoon, deel via twitter en roep zo onze ministers op om biodiversiteitsmaatregelen op te nemen in hun klimaatplannen. Zo kunnen we biodiversiteitsverlies en klimaatverandering samen aanpakken!