WWF belgique belgie header WWF belgique belgie header

België

België is een dichtbevolkt land: gemiddeld wonen er 372 inwoners per vierkante kilometer. Toch vindt men er in bepaalde regio’s nog altijd prachtige natuur en zeldzame diersoorten. Maar de natuur is wel erg versnipperd. Om weer ruimte aan natuur te geven zijn herstelprojecten en ecologische verbindingen noodzakelijk.

 

België, een klein land met zeer diverse landschappen

In België volgen erg verschillende landschappen elkaar op. In het noordwesten biedt 66 kilometer kust een habitat voor vele mariene soorten, ondanks de aanzienlijke verstedelijking. De kust maakt al snel plaats voor de polders die talloze vogels verwelkomen tijdens hun migratie en wilde ganzen die in de winter uit het hoge noorden komen. De Schelde vormt een blauwgroen lint doorheen België en herbergt zeldzame watergebieden. Zelfs de otter komt er terug voor. In het oosten vormen de valleigebieden, heide en bossen van Limburg enkele belangrijke habitats voor plant -en diersoorten. In de Limburgse bossen leeft nu zelf een eerste paar wolven. In het zuidwesten wordt het Ardens massief voor een groot deel bedekt door bossen die van groot belang zijn voor de biodiversiteit. Het merendeel van deze bossen maakt trouwens deel uit van het Europese netwerk ‘Natura 2000’. Ten oosten van de Ardennen bevindt zich het indrukwekkende plateau van de Hoge Venen. Dit veengebied vormt de leefomgeving van het emblematisch korhoen.

Deze uitzonderlijke natuur wordt helaas bedreigd door de mens: een snelle urbanisatie, intensifiëring van de land- en bosbouw, vervuiling, habitatfragmentatie enz. Zo telt België bijvoorbeeld ongeveer 5 km wegen per km2! Die vormen niet alleen een aanzienlijk gevaar maar ook een onoverkomelijke barrière voor vele dieren.

Een ecologisch netwerk binnen onze landschappen

Onze projecten concentreren zich op de creatie van een ecologisch netwerk binnen onze landschappen. Voor het uitbouwen van dit netwerk in België richten we ons op twee kensoorten van goed verbonden landschappen: de otter en de wilde kat. Bovendien zijn dit paraplusoorten. Dat betekent dat als we hun habitat verbeteren, we ook andere plant- en diersoorten helpen. De otter en de wilde kat zijn soorten die worden gelinkt aan respectievelijk wilde rivieren en aan een netwerk van bossen en bosrijke gebieden.

Sinds 2018 is de wolf ook terug in België. Dit roofdier bevindt zich helemaal bovenaan de voedselketen en heeft een positieve invloed op de ecosystemen. Zijn terugkeer is dan ook erg goed nieuws voor de natuur! Een wolf maakt echter geen onderscheid tussen wilde en tamme dieren. Dit maakt dat de terugkeer van wolf niet voor iedereen zorgeloos verloopt, met name voor veehouders. Er moeten dus oplossingen gevonden worden om deze uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld door beschermingsmaatregelen te treffen (aangepaste omheiningen, kuddewaakhonden enz.). Wij zetten ons in om het draagvlak voor de wolf te versterken en werken hiervoor samen met alle betrokken actoren.

De natuur en de mens

Onze projecten in België willen meer mensen betrekken bij de natuur dicht bij huis. België is een erg dichtbevolkt land. Menselijke activiteiten beslaan bijna het hele grondgebied. Ondanks alles kennen enkele regio’s nog een opmerkelijke natuur, zoals de Hoge Venen, de Westhoek of de Hoge Kempen. Men vindt er oorspronkelijke soorten zoals het edelhert, het korhoen, de wolf, de nachtzwaluw, de boommarter, de wilde kat en de otter. We zijn ervan overtuigd dat meer kennis en verwondering over onze natuur zal helpen ze beter te beschermen.

 • Geografische situering
  België
 • Oppervlakte
  30 528 km²
 • Klimaat
  gematigd zeeklimaat
 • Landschappen
  kustduinen, polders, landbouwgebieden, heidevelden en naald- en loofbossen