Joeri Devroey

Public Affairs Officer

Joeri werkt bij WWF-België sinds 2018. Als Public Affairs Officer zorgt hij er mee voor dat WWF een stem geeft aan de natuur, omdat de natuur haar stem niet zelf kan laten horen. WWF wil als natuurbeschermingsorganisatie druk zetten op de politiek zodat dit publiek goed op een adequate manier beheerd en beschermd wordt. Het beleidswerk van WWF richt zich in eerste instantie op beleidsmakers. Een gezonde planeet begint namelijk bij een ambitieus milieubeleid. WWF werkt aan concrete en ambitieuze beleidsvoorstellen op regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau die onze biodiversiteit en ons klimaat maximaal beschermen en zelfs versterken. Joeri ondersteunt het national programs-departement bij deze opdracht. Joeri heeft een master in de politieke wetenschappen en Europese politiek van de Katholieke Universiteit Leuven.

Twitter: @DevroeyJoeri

Het is de hoogste tijd om de planeet in het hart van de politiek te plaatsen. Het WWF roept beleidsmakers op zich in te zetten voor de bescherming van het milieu.