Florian Debève

EU Wildlife Cybercrime Project Officer

Florian werkt voor WWF-België en TRAFFIC op een project gefinancierd door de EU dat als doel heeft om de netwerken rond handel in wilde soorten in de Europese Unie te ontmantelen. De partners van het project zijn INTERPOL, IFAW en de Belgische douane. Voor Florian bij WWF en TRAFFIC begon, werkte hij drie jaar op Europese projecten rond de financiering van energie-efficiëntie. Hij heeft zowel een master in de politieke wetenschappen als in de internationale relaties, behaald in Brussel en Shanghai. Daarna volgde hij aanvullende cursussen in milieumanagement.

De strijd tegen de online handel in wilde soorten binnen de EU kan vandaag rekenen op technologie die steeds gesofisticeerder en veelbelovender wordt. 
En toch kan geen van die instrumenten op zich voldoende antwoord bieden op het probleem. Deze strijd vergt meer politieke ambitie van publieke overheden en meer samenwerking en coördinatie tussen de betrokken partijen, waaronder de politie, douanes, universiteiten, ngo’s en grote technologische bedrijven.