WWF baleine walvis header2 WWF baleine walvis header2

Walvis

Walvissen horen bij de grootste dieren die ooit op aarde hebben geleefd. Het grootste deel van deze indrukwekkende zeezoogdieren, die de oceanen afzoeken naar voedsel, verkeert vandaag in gevaar.

 

Wat een imposante wezens. Volwassen baleinwalvissen worden gemiddeld 20 m lang. Nochtans voeden ze zich alleen met krill en kleine vissen. Hun kaak is voorzien van baleinen, die functioneren als een kam en hen toelaat om voeding te filteren.

Walvissen zijn zoogdieren, wat wil zeggen dat ze lucht nodig hebben om te ademen en dat ze hun jongen voeden. De meerderheid van de walvissen leven solitair, al zijn er soorten die verkiezen om in groep te jagen van 2 tot 10 individuen. Hun complexe en mysterieuze gezang laat hen toe om te communiceren en hun weg te vinden in het diepe zeewater.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

De walvissen staan helemaal bovenaan de voedselketen, en zonder hen zouden de mariene ecosystemen helemaal overhoop gehaald worden. Jammer genoeg wordt het voortbestaan van vijf van de 13 soorten baleinwalvissen bedreigd. De walvisjacht is de belangrijkste doodsoorzaak voor walvissen. Want ondanks het verbod op walvisjacht voor commerciële doeleinden sinds 1986, blijft de jacht zich voordoen in sommige regio’s van Noorwegen, Japan en IJsland. Meer dan 1000 walvissen blijven jaarlijks gedood worden. Bijvangst in visnetten, gevaarlijke chemische producten, botsingen met boten, geluidshinder en de opwarming van de aarde vormen andere serieuze risico’s voor de walvissen.

Wat doet WWF?

Het grootste deel van het werk dat WWF verricht om de walvissen te beschermen, gebeurt binnen de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). De IWC is een wereldwijd forum waar elk jaar belangrijke beslissingen worden genomen in verband met de bescherming van de walvissen. De strijd tegen de klimaatverandering en de creatie van mariene beschermde gebieden, een onmisbaar instrument voor het duurzame beheer van mariene ecosystemen, liggen ook in de kern van de acties van WWF. In veel landen heeft WWF ook toeristische projecten gelanceerd om walvissen te kunnen observeren. Deze nieuwe vorm van toerisme vormt een interessant alternatief voor de commerciële jacht omdat deze het welzijn van de diersoort respecteert en inkomens genereert voor de lokale bevolking.

  • Grootte en gewicht
    tot 33 m | tot 200 000 kg
  • Voortplanting
    1 jong per 2 tot 3 jaar
  • Habitat
    Oceanen