WWF tigre indochine indo chinese tijger header2 WWF tigre indochine indo chinese tijger header2

Indo-Chinese tijger

Thailand herbergt de meeste 'Indo-Chinese' tijgers. Aan de grens met Myanmar biedt de regio Dawna-Tenasserim deze populatie de meeste kans om te overleven. Er leven er vandaag ongeveer nog 200 van deze tijgers. 

 

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

De 'Indo-Chinese' tijgers verkiezen (semi)tropische bossen maar worden meer en meer de bergen in gejaagd omdat de mens hun habitat inneemt. Hun leefgebied wordt gefragmenteerd door menselijke ontwikkelingen, maar de tijgers worden ook bedreigd door stropers die hun lichaamsdelen willen verhandelen, vooral om traditionele geneesmiddelen te maken.

Wat doet WWF?

WWF werkt aan een nultolerantie voor het jagen op tijgers over heel Azië. Daarom steunen we actief het 'Zero Poaching'-doel om stroperij te stoppen, waarnaar wordt gestreefd in 13 landen van het continent.

WWF gebruikt meer bepaald in Thailand en Myanmar alles in zijn macht om het behoud van de ecosystemen en de unieke biodiversiteit van Dawna-Tenasserim te garanderen. We zorgen voor vormingen voor de rangers en het beheer van nationale parken. We zetten ons ook in om de verbinding tussen verschillende beschermde natuurgebieden te behouden en te versterken zodat de dieren gemakkelijker kunnen rondtrekken, en voeren terreinonderzoek om de staat van de fauna en vegetatie te evalueren. Ten slotte werken we ook samen met de bevolking die dichtbij de tijgers leeft, om hen te informeren over de aanwezigheid van de tijger en zijn waarde, en om hen middelen aan te reiken om in vrede tussen mens en dier te kunnen samenleven.

Het behoud van de tijgers en hun leefgebieden biedt ook voordelen voor andere belangrijke soorten zoals de Aziatische olifant, de Aziatische zwarte beer, wilde runderen en vele herten, die in dezelfde regio voorkomen.

 • Status
  Bedreigd
 • Populatie
  Ongeveer 200
 • Wetenschappelijke naam
  Panthera tigris tigris
 • Grootte en gewicht
  Tot 260 cm lang | tot 180 kg
 • Gebieden
  Zuidoost-Azië (Thailand, Myanmar en voorheen ook in Cambodja, Laos en Vietnam)
 • Mekongregio