WWF elephant asie aziatische olifant header2 WWF elephant asie aziatische olifant header2

Aziatische olifant

Ooit zwierven de Aziatische olifanten door het gehele zuiden van het grote werelddeel, nu zijn ze slechts in 15% van hun originele habitat terug te vinden. 

 

Na de Afrikaanse olifant is de Aziatische het grootste landdier van het continent. De Aziatische olifant heeft kleinere oren dan de Afrikaanse, die altijd in beweging zijn om zich te verkoelen. Bovendien hebben bij de Aziatische olifant de vrouwtjes geen slagtanden, in tegenstelling tot de Afrikaanse olifant.

Er zijn vier ondersoorten van de Aziatische olifant: de Sumatraanse olifant, de Indische olifant, de Sri Lankaanse olifant en de Borneose dwergolifant. Meer dan de helft van de overgebleven Aziatische olifanten leeft in India.

Zij zijn een belangrijk cultureel symbool in Azië en maken deel uit van de hindoeïstische mythologie. De hindoes hebben een God met een olifantenhoofd, Ganesha. Hij is de god van kennis en wijsheid, neemt alle hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. 

Aziatische olifanten zijn bijzonder sociaal. Ze vormen een groep van zes tot zeven verwante vrouwtjes, die geleid wordt door het oudste vrouwtje, de matriarch. Verschillende groepen komen soms samen om tijdelijk een kudde te vormen, net als bij de Afrikaanse olifant. 

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

De stroperij op Aziatische olifanten is niet zo ernstig als die op de Afrikaanse olifanten, maar ook zij worden vermoord voor hun slagtanden, vlees en huid. Daarnaast worden ze ook regelmatig gevangengenomen om te temmen. 

Vooral door het verdwijnen van de bossen zijn Aziatische olifanten uit een groot deel van hun oorspronkelijke leefgebied verdwenen. Naar schatting zijn er in het wild nog tussen de 40 000 en 50 000 over. De demografische en industriële groei in Azië ontneemt de Aziatische olifant van zijn habitat en versterkt het conflict tussen mens en dier.

Wat doet WWF?

Conflict tussen mens en olifant vermijden is een van onze prioriteiten. WWF werkt ook aan het voorkomen van verder habitatverlies en in de strijd tegen de stroperij en illegale handel in wilde diersoorten.  

 • Status
  Bedreigd
 • Wetenschappelijke naam
  Elephas maximus
 • Voortplanting
  1 jong om de 3 tot 4 jaar
 • Gebied
  Zuid- en Zuidoost-Azië
 • Mekongregio