WWF elephant asie aziatische olifant header2 WWF elephant asie aziatische olifant header2

Aziatische olifant

Ooit zwierven de Aziatische olifanten door het gehele Aziatisch continent, nu zijn ze slechts in 15% van hun originele habitat terug te vinden.

 

Bedreigingen voor de Aziatische olifant

Net zoals de Afrikaanse soort wordt ook de Aziatische olifant vermoord voor hun slagtanden, vlees en huid. Daarnaast worden ze ook regelmatig gevangengenomen om te temmen.

Vooral door het verdwijnen van de bossen zijn Aziatische olifanten uit een groot deel van hun oorspronkelijke leefgebied verdwenen. Naar schatting zijn er in het wild nog tussen de 40 000 en 50 000 over. De demografische en industriële groei in Azië ontneemt de Aziatische olifant van zijn habitat en versterkt het conflict tussen mens en dier.

WWF maakt het verschil

Conflict tussen mens en olifant vermijden is een van onze prioriteiten. WWF werkt ook aan het voorkomen van verder habitatverlies en in de strijd tegen de stroperij en illegale handel in wilde diersoorten.  

Steun onze acties

Adopteer een olifant

 • Status
  Bedreigd
 • Wetenschappelijke naam
  Elephas maximus
 • Voortplanting
  1 jong om de 3 tot 4 jaar
 • Gebied
  Zuid- en Zuidoost-Azië
 • Mekongregio