WWF elephant afrique afrikaanse olifant header WWF elephant afrique afrikaanse olifant header

Afrikaanse olifant

Afrikaanse olifant

De olifant bevolkt nog vele delen van Afrika, maar deze indrukwekkende dier blijft lijden onder de ernstige bedreiging van de stroperij, habitatverlies en conflict tussen mens en dier.

 

Bedreigingen voor de Afrikaanse olifant

De Afrikaanse olifant wordt het zwaarst geraakt door stroperij, voornamelijk voor zijn ivoor. et ivoor van de slagtanden van de olifant is altijd veel geld waard geweest. Het wordt vaak geëxporteerd naar Azië, waar er sieraden, beeldjes en eetstokjes van gemaakt worden. Per jaar worden weer zo'n 25 000 olifanten gedood voor hun kostbare ivoor.

Daarnaast moet men de conflicten met de lokale bevolkingen niet onderschatten. aangezien ze rechtstreeks in verband staan met de vernietiging van de habitat van de olifant. Het leefgebied van de olifanten krimpt immers snel, waardoor ze hun territorium vaker verlaten om voedsel te vinden. Zo komen ze in dorpen terecht en vertrappelen er de oogst. Daardoor gaan inkomsten, voedsel en zelfs levens verloren. In regio’s die het hardst getroffen worden door de droogte en de klimaatverandering, concurreren olifanten en de bevolking bovendien om toegang tot water.

WWF maakt het verschil

WWF is actief in tal van Afrikaanse landen om de levensomstandigheden van de olifanten te verbeteren. We werken mee aan studies over de populaties, bescherming van de habitat en van verbindingscorridors, verbetering van de wetgeving, controle van de internationale handel in wilde diersoorten …

Op het terrein strijdt WWF-België voor het behoud van de olifanten in de regio van de Miombobossen in Zambia en Malawi in zuidelijk Afrika; twee landen die van groot belang zijn voor de toekomst van de Afrikaanse olifant.

Onze belangrijkste acties in deze twee landen richten zich onder meer op:

 • het doen afnemen van de stroperij;
 • de bewaking van de olifantenpopulaties en het bestuderen van hun evolutie;
 • het bevorderen van het samenleven van olifanten en lokale bevolkingen;
 • de uitbreiding en beveiliging van de verbindingen tussen verschillende beschermde zones.

Steun onze acties

Adopteer een olifant

  

 • Status
  Kwetsbaar
 • Wetenschappelijke naam
  Loxodonta africana
 • Populatie
  Ongeveer 415 000
 • Voortplanting
  1 jong om de 3 tot 6 jaar
 • Grootte en gewicht
  Schouderhoogte ongeveer 330 cm | tot 6000 kg
 • Gebied
  Oost, Zuid, Midden- en West-Afrika