WWF elephant afrique afrikaanse olifant header WWF elephant afrique afrikaanse olifant header

Afrikaanse olifant

Afrikaanse olifant

Olifanten blijven in vele gebieden overheen heel Afrika voorkomen, maar deze indrukwekkende dieren blijven lijden onder de ernstige bedreiging van de stroperij, habitatverlies en conflict tussen mens en dier. 

 

De Afrikaanse olifant is het allergrootste landdier ter wereld. Afrikaanse olifanten hebben grotere oren dan de Aziatische. Bovendien hebben alle Afrikaanse olifanten slagtanden, zowel mannelijke als vrouwelijke, wat niet het geval is voor hun Aziatische neven.

Er worden twee ondersoorten onderscheiden: de savanneolifant en de bosolifant. De savanneolifant wordt aanzienlijk groter dan de bosolifant en zijn slagtanden zijn meer gebogen. Daarnaast heeft de bosolifant rondere oren.  

Wat zijn de grootste bedreigingen?

Van alle soorten olifanten heeft de Afrikaanse olifant waarschijnlijk het meest te lijden gehad van stroperij om het ivoor. Het ivoor van de slagtanden van de olifant is altijd veel geld waard geweest. Het wordt vaak geëxporteerd naar Azië, waar er sieraden, beeldjes en eetstokjes van gemaakt worden. In de jaren 1980 werden elk jaar bijna 100 000 olifanten doodgeschoten om hun slagtanden. Na een verbod in ivoorhandel in 1989 verbeterde de situatie aanzienlijk, maar zelfs met dit verbod wordt er nog steeds op dit dier gejaagd. 

De laatste jaren is het stropen van olifanten en de ivoorhandel enorm toegenomen. Per jaar worden,vooral in Afrika, weer zo'n 30 000 olifanten gedood voor hun kostbare ivoor. 

Wat doet WWF?

Via TRAFFIC, de organisatie die toezicht houdt op de handel in wilde soorten, spoort WWF stropers en illegale ivoorhandelaars op. Dankzij alle bescherming gaat het in enkele Afrikaanse landen beter met de olifant en zijn de aantallen toegenomen. Daar wordt de handel in olifantenonderdelen weer heel beperkt toegestaan. WWF neemt deel aan het internationale overleg daarover om te zorgen dat dit de illegale ivoorhandel niet stimuleert. 

We doen onderzoek naar de beste manieren om olifanten op afstand te houden van dorpen en geven hier advies over aan mensen waarbij ze in de buurt wonen. Soms vergoeden we de schade die kuddes olifanten aanrichten, zodat de dieren minder risico lopen om door woedende omwoners aangevallen te worden. 

  

 • Status
  Kwetsbaar
 • Wetenschappelijke naam
  Loxodonta africana
 • Populatie
  Ongeveer 415 000
 • Voortplanting
  1 jong om de 3 tot 6 jaar
 • Grootte en gewicht
  Schouderhoogte ongeveer 330 cm | tot 6000 kg
 • Gebied
  Oost, Zuid, Midden- en West-Afrika