WWF rhinoceros sumatra sumatraanse neushoorn header2 WWF rhinoceros sumatra sumatraanse neushoorn header2

Sumatraanse neushoorn

De Sumatraanse neushoorn is de kleinste van de vijf neushoornsoorten. Door de illegale handel in hoorns en het verlies van habitat door menselijke activiteiten, zijn er nu nog ongeveer 100 individuen op Borneo en Sumatra.

De Sumatraanse neushoorn is de kleinste ondersoort van alle neushoorns. Hij weegt minder dan 1000 kg en is ook de enige Aziatische neushoornsoort met twee hoorns. De voorste hoorn is meestal niet langer dan 25 cm, maar kan 80 cm worden. De tweede hoorn is veel kleiner en bij de vrouwtjes vaak afwezig. Wat opmerkelijk is aan de Sumatraanse neushoorn, is zijn z’n lichte haargroei. Daardoor zijn ze dichtere verwanten van de uitgestorven ‘wolharige neushoorn’ dan de andere, nog levende, neushoorns.  

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

De Sumatraanse neushoorn is de tweede meest bedreigde neushoorn ter de wereld, met de Javaanse neushoorn op de eerste plaats. Hoewel ze met meer overblijven dan de Javaanse neushoorn, worden Sumatraanse neushoorns meer bedreigd door stroperij. En er zijn geen tekenen dat hun populatie stabiel is. De laatste 15 jaar hebben er maar twee vrouwtjes een kalf gekregen, beiden in gevangenschap.

Ooit leefden de Sumatraanse neushoorns aan de voet van de oostelijke Himalaya in Bhutan en Oost-India, in Myanmar, Thailand, mogelijk in Vietnam en China, en op het Maleise schiereiland. Nu zijn ze aangewezen op Sumatra en Borneo om te overleven.  

De vraag naar hun hoorns blijft stijgen. Stroperij is een heel reële bedreiging voor alle populaties van de Sumatraanse neushoorn. In sommige Aziatische landen zoals Vietnam wordt geloofd dat de hoorn van de neushoorn kanker kan genezen, en ondanks de inspanningen van onder andere de gemeenschap van de Chinese traditionele geneeskunde moeten we vaststellen dat het gebruik van de hoorns blijft voortduren in vele landen. 

De Sumatraanse neushoorn wordt daarnaast ook bedreigd door het verlies van habitat door het omzetten van bos naar landbouw en menselijke nederzettingen, en door een tekort aan genetische diversiteit. 

Wat doet WWF?

WWF doet er alles aan om de Sumatraanse neushoorn en zijn habitat een toekomst te bieden. Dat doet WWF door samen te werken met TRAFFIC, het netwerk dat toezicht houdt op de handel in wilde soorten, om de illegale handel in neushoornhoorns te monitoren en antistroperijpatrouilles te financieren.  WWF zet zich ook in voor de bescherming van de habitat van de neushoorn in het Bukit Barisan Selatan National Park in Sumatra (het park dat de meeste neushoorns herbergt) en meer algemeen in Borneo voor gebieden die omgezet dreigen te worden in landbouwgronden.  

 • Populatie
  Ongeveer 100
 • Wetenschappelijke naam
  Dicerorhinus sumatrensis
 • Lengte en Gewicht
  2 tot 4 m | 450 tot 950 kg
 • Voortplanting
  1 kalf om de 3-4 jaar
 • Gebied
  Sumatra, Borneo