WWF rhinoceros java javaanse neushoorn header2 WWF rhinoceros java javaanse neushoorn header2

Javaanse neushoorn

De Javaanse neushoorn is de meest bedreigde ondersoort van de neushoorn. Enkele tientallen individuen leven nog in een beschermd gebied op Java, Indonesië. 

 

De Javaanse neushoorn is de meest bedreigde van alle neushoorns. Ze leven nog met 40 à 60 individuen in het Ujung Kulon National Park in Java, Indonesië. Tot een paar jaar geleden leefden de Javaanse neushoorns ook in Vietnam. Maar de laatste neushoorn is er gestroopt voor zijn hoorn in 2010. Het jaar erna zijn ze officieel als uitgestorven verklaard in Vietnam.  

De Javaanse neushoorn heeft een donkergrijze kleur en mannetjes hebben één hoorn van ongeveer 25 cm. Vrouwelijk neushoorns hebben een kleinere hoorn, soms niet meer dan een bobbeltje.  Door zijn grote huidplooien lijkt het wel of zijn lichaam door een pantser omgeven wordt. Hij lijkt op de Indische neushoorn maar hij is iets kleiner en zijn huid is minder gebobbeld dan die van de Indische neushoorn.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

Omdat je de Javaanse neushoorns maar op één plaats in de wereld kan vinden, zijn ze heel gevoelig aan uitsterving. Tijdens koloniale tijden werden Javaanse neushoorn gedood door trofeejagers. De laatste jaren worden ze vooral gestroopt voor hun hoorns. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de soort niet meer voorkomt in Vietnam, en blijft ook nu een bedreiging vormen voor de overblijvende populatie. Maar ook verlies van habitat, natuurrampen en ziektes vormen grote bedreigingen. 

Wat doet WWF?

WWF werkt samen met zijn partners aan de ontwikkeling van een programma om neushoorns te verplaatsen van het Ujung Kulon National Park om een nieuwe populatie te vestigen in een ander geschikt gebied in Indonesië. Dit zal de bedreiging van natuurrampen verwijderen en zal twee populaties creëren. Daarnaast zorgt WWF ook voor monitoring en opvolging van de neushoorns en voor het beleid van het Ujung Kulon National Park.  

 • Populatie
  Ongeveer 60
 • Wetenschappelijke naam
  Rhinoceros sondaicus
 • Lengte en Gewicht
  300 tot 350 cm | 900 tot 1400 kg
 • Gebied
  Ujung Kulon National Park (Java, Indonesia)