WWF lynx boreal euraziatische lynx header2 WWF lynx boreal euraziatische lynx header2

Euraziatische lynx

Nadat de Euraziatische lynx bijna verdwenen was in Europa, heeft hij zijn populatie zien uitbreiden in het noorden van het continent. Maar de Euraziatische lynx is niet ver weg van het gevaar.

 

De Euraziatische lynx is het derde grootse roofdier van Europa, na de bruine beer en de wolf. Erg lang werd er op het dier gejaagd, vooral voor zijn vacht. De lynx was zelfs het uitsterven nabij, een paar decennia geleden. Vandaag is de soort aanwezig in meer dan 20 landen van Europa. Met ongeveer 10 000 individuen, herbergt de bergachtige regio van de Karpaten de grootste populatie lynxen. De Euraziatische lynx is een solitair roofdier dat zich voornamelijk voedt met kleine hoefdieren, zoals reeën en berggeiten.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

Ondanks zijn schijnbare stabiliteit, wordt de populatie Euraziatische lynxen bedreigd. Ontbossing vormt een grote bedreiging voor de populatie Euraziatische lynxen. De lynx hangt namelijk af van het bos om te overleven. Bovendien wordt er vandaag nog altijd gejaagd op de lynx, vooral voor zijn vacht, en blijft de handel moeilijk te controleren.

Wat doet WWF?

Bij WWF werken we in de regio’s waar de lynx aan het verdwijnen is aan sensibilisering. Een van onze doelstellingen is om het conflict tussen mens en dier te verminderen zodat het aantal lynxen terug groeit. De bescherming van de lynx is onlosmakelijk verbonden met zijn leefomgeving. Daarom werkt WWF vooral in de Karpaten, die onderdak bieden aan de grootste populatie Europese lynxen.

 • Status
  Niet bedreigd
 • Populatie
  Ongeveer 10 000 (Europa)
 • Wetenschappelijke naam
  Lynx lynx
 • Grootte en gewicht
  90 tot 110 cm | 15 tot 28 kg
 • Gebied
  Noord-Europa, West-Azië
 • Habitat
  Gematigde en boreale bossen