WWF gorille plaine oriental oostelijke laaglandgorilla header2 WWF gorille plaine oriental oostelijke laaglandgorilla header2

Oostelijke laaglandgorilla

In tegenstelling tot de berggorilla, groeit de populatie oostelijke laaglandgorilla’s niet. Wetenschappers schatten zelfs dat hun populatie met 77% is gedaald sinds de jaren 1990, van 17 000 dieren tot bijna 4000 vandaag.

 

De oostelijke laaglandgorilla, ook Grauergorilla genoemd, is de grootste ondersoort van de gorilla’s. Hij onderscheidt zich door zijn gezette lichaam, grote handen en zijn kleine mond. Ondanks hun grootte, eten oostelijke laaglandgorilla’s vooral fruit en kruidachtige materialen.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

De oostelijke laaglandgorilla woont in het lager gelegen tropisch regenwoud in het oosten van Congo. Net als de berggorilla heeft de oostelijke laaglandgorilla geleden onder de burgerlijke onrust in Congo, en is zijn leefgebied de laatste 50 jaar enorm gekrompen.

Door de onrust zijn de gorilla’s ook kwetsbaar voor stropers, zelf in het Kahuzi-Biega Nationaal Park, thuis van de grootste populatie oostelijke laaglandgorilla’s. Rebellen en stropers dringen regelmatig het park binnen en er wordt ook illegaal aan mijnbouw gedaan. WWF en andere organisaties zetten zich in zodat de habitat van de oostelijke laaglandgorilla beschermd wordt tegen die activiteiten.

Wat doet WWF?

Ondanks de alarmerende cijfers is er sprake van voorzichtige hoop. De huidige benarde situatie van de oostelijke laaglandgorilla’s doet denken aan die van de berggorilla’s aan het einde van de vorige eeuw. Ook hun aantal kelderde op korte tijd door oorlog en stroperij. Drastische beschermingsmaatregelen ondersteund door de overheid en de lokale gemeenschap hebben de negatieve spiraal toen evenwel kunnen omkeren en hun aantal terug doen groeien. WWF zal er alles aan doen om, met uw hulp, ook de situatie van de oostelijke laaglandgorilla’s op die manier te verbeteren.

 • Populatie
  Ongeveer 4000
 • Wetenschappelijke naam
  Gorilla beringei graueri
 • Grootte en gewicht
  120 tot 190 cm | tot 200 kg
 • Voortplanting
  1 jong om de 4 jaar
 • Gebied
  Congobekken
 • Habitat
  Tropisch regenwoud
 • Congobekken