WWF gorille gorilla cross river header WWF gorille gorilla cross river header

Cross River Gorilla

De Cross River gorilla komt alleen voor bij de Cross-rivier, tussen Nigeria en Kameroen, vandaar zijn naamDe gorilla’s zijn behoedzaam voor de mensen en wonen in ruige gebieden. Het is hierdoor heel moeilijk om ze te tellen, maar schattingen tonen aan dat er nog maar 200 à 300 van deze gorilla’s in het wild zouden leven. 

 

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

Deze ondersoort is vergelijkbaar met de westelijke laaglandgorilla, subtiele verschillen kan men in de schedel en in de tanden vinden. Cross River gorilla’s zien hun leefgebied beetje bij beetje afnemen, doordat menselijke activiteiten en vooral houtkap en de uitbreiding van landbouwgronden de bossen waarin ze leven doen verdwijnen.   

Wat doet WWF?

De bescherming van deze dieren hangt vooral af van het behoud van de bossen waarin ze wonen. WWF en zijn partners werken samen met de overheden van Kameroen en Nigeria om een beschermd gebied te creëren voor de Cross River gorilla, dat zich uitstrekt over de grens van deze twee landen.