WWF gorille gorilla header2 WWF gorille gorilla header2

de gorilla

De gorilla’s zijn de grootste van de apenfamilie en waarschijnlijk ook de meest indrukwekkende. Deze dieren zijn vreedzaam en schuchter, een beeld dat niet altijd overeenkomt met hun weergave in films en boeken. Gorilla’s zijn de meest verwante familie van de mens, na de chimpansees en bonobo’s. 

 

Gorilla’s delen zo’n 98,3% van hun DNA met mensen. Deze sympathieke en intelligente dieren verrassen ons nog elke dag met hun gedrag en emoties die vergelijkbaar zijn met de onze. De imposante apen, met grote schouders en sterke handen, leven in families van vijf tot tien dieren, allemaal onder leiding van een dominant mannetje. Soms kunnen families bestaan uit meer dan 50 apen.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

In de natuur kunnen gorilla’s tot 40 jaar oud worden. Maar het hoge sterftecijfer bij gorillajongen en het lage geboortecijfer maken de soort heel kwetsbaar. De populatie is enorm gedaald de laatste 30 jaar. En ze dreigt verder te zakken de komende jaren. De gorillafamilie bestaat uit twee soorten: de westelijke gorilla en de oostelijke gorilla, die elk nog eens twee ondersoorten hebben. Vandaag zijn de 4 ondersoorten van de gorilla’s in gevaar doordat ze bedreigd worden door de jacht, het verlies van hun habitat, illegale dierenhandel en besmettelijke ziektes.

Wat doet WWF?

Al 50 jaar lang leiden de teams van WWF in Centraal-Afrika projecten die bedoeld zijn om gorilla’s en hun habitat te beschermen. Met de steun van andere organisaties, lokale gemeenschappen en overheden, vechten we actief tegen de stroperij en de illegale handel in gorilla’s. We versterken ook het beheer van de beschermde gebieden en we moedigen aan om duurzaam gebruik te maken van de grondstoffen die uit de bossen komen waarin de gorilla’s leven.

 • Populatie
  Tussen 100 000 en 200 000
 • Grootte en gewicht
  140 tot 170 cm | 90 tot 180 kg
 • Gebied
  Centraal Afrika – Congobekken
 • Habitat
  Regenwoud (tropisch regenwoud, bergnevelwoud en laagland)
 • Congobekken