WWF leopard amour amoerluipaard header WWF leopard amour amoerluipaard header

Amoerluipaard

De Amoerluipaard is de enige ondersoort van de luipaard die in gematigde bossen leeft. Sinds de jaren 1970 heeft de katachtige 80% van zijn gebied verloren. Vandaag zijn er nog 65 Amoerluipaarden in het wild. Maar er is nog hoop.

 

De Amoerluipaard, genoemd naar de rivier Amoer, leeft in de gematigde bossen van het Russische Verre Oosten. Dit roofdier leeft ’s nachts en alleen. Hij voedt zich vooral met reeën, sikaherten, kleine wilde everzwijnen, hazen, dassen en wasbeerhonden. De Amoerluipaard is kleiner dan zijn Afrikaanse neefjes. Zijn vlekken zijn meer verspreid en hebben dikkere randen. Zijn poten zijn ook langer, een noodzakelijke aanpassing om te kunnen wandelen in de sneeuw.

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?

Tussen 1970 en 1983 heeft de katachtige 80% van zijn gebied verloren. De reden? Ontbossing, bosbranden en de omzetting van natuurlijk land naar landbouwgrond. De Amoerluipaard wordt ook enorm bedreigd door de stroperij en het verdwijnen van zijn prooien. De katachtige eet voornamelijk hoefdieren, maar die dieren ondervinden ook de nadelen van het verdwijnen van de bossen. Doordat Amoerluipaarden met zo weinig zijn, verkleint hun genenpoel, waardoor ook de vruchtbaarheid van de populatie kan dalen.

Hoewel ze extreem kwetsbaar zijn, gaat het de laatste jaren beter met de Amoerluipaard. In 2015 waren er 65 dieren, wat er 35 meer zijn dan 8 jaar geleden. 57 onder hen leven momenteel in het natuurreservaat Land of the Leopard National Park. Dat reservaat werd met de hulp van WWF opgericht in 2012, en bestrijkt 60% van de habitat van de grote kat. 8 à 12 andere Amoerluipaarden leven in China, in gebieden aan de grens met het Russisch nationaal park.

Wat doet WWF?

De Amoerluipaard is een prioritaire soort voor WWF. Om de diersoort de kans te geven om te overleven en te gedijen in zijn natuurlijke habitat, steunen wij antistroperijactiviteiten in heel het gebied van het Russische Verre Oosten. We zetten programma’s op om de illegale handel in de diersoort te stoppen en om de groei van de populaties prooidieren te stimuleren. We concentreren ons ook op herbebossing en het voorkomen van bosbranden.

 • Status
  Ernstig bedreigd
 • Populatie
  Ongeveer 60
 • Wetenschappelijke naam
  Panthera pardus orientalis
 • Lengte en Gewicht
  120 tot 200 cm | 25 tot 48 kg
 • Voortplanting
  1 tot 4 welpjes elke 2 jaar
 • Gebied
  Russische Verre Oosten en het noorden van China