WWF election verkiezingen foret NL header WWF election verkiezingen foret NL header

Meer ruimte voor natuur

Om meer ruimte aan de natuur te geven, vraagt WWF aan de volgende regering:

 • het creëren van een ecologisch netwerk door grote natuurgebieden met elkaar te verbinden, ook doorheen groene zones en parken in stedelijke gebieden; dit netwerk:
  • omvat brede corridors, bufferzones, ecoducten en bestaande of te herstellen kleine landschapselementen (bomen, hagen, bloemstroken, vijvers, enzovoort);
  • richt zich op de functionaliteit voor de natuur (verplaatsing van een maximaal aantal diersoorten, aanpassing aan het klimaat en wateropslag) en voor de mens (recreatie, genieten van de natuur en veilige mobiliteit);
  • vertrekt van Natura 2000 en de natuurreservaten, om daarna uitgebreid te worden met niet-beschermde natuurgebieden;
  • zorgt ervoor dat verbindingen tussen grensgebieden gewaarborgd worden, en dit via interregionaal en internationaal overleg (indien van toepassing);
  • krijgt vorm door raadpleging van de verschillende belanghebbenden.
 • de realisatie van grote natuurlijke verbindingsprojecten in de regio Maas-Rijn;
 • het met elkaar verbinden van beschermde gebieden op land en in zee, en het afbakenen van land-zeereservaten (in de Westhoek, in Lombardsijde, tussen Wenduine en Zeebrugge, de Baai van Heist en het Zwin).

 Natuur NL 001

Samen vooruit

Onze experten zijn beschikbaar om u te helpen

Sofie Ruysschaert

Sofie RUYSSCHAERT

Beleidsmedewerker Wildlife
email twitter

Sarah Vanden Eede

Sarah VANDEN EEDE

Beleidsmedewerker Oceaan
email twitter

Brochure