WWF election verkiezingen agriculture NL header WWF election verkiezingen agriculture NL header

Een gezonde landbouw voor mens en natuur

Om een voor mens en natuur gezonde landbouw te bevorderen, vraagt WWF aan de volgende regering:

De goedkeuring en uitvoering van ambitieuze regionale strategische plannen in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB); deze strategische plannen voorzien in:

  • het aanwenden van 50% van de Europese subsidies om de overgang naar een meer duurzame landbouw te ondersteunen;
  • de landbouwers financieel motiveren om permanente graslanden en natuurlijke landschapselementenn (hagen, bomen, vijvers, enzovoort) te onderhouden om de biodiversiteit en de weerstand tegen klimaatverandering te vergroten;
  • het ondersteunen van een meer extensieve veeteelt door meer zelfvoorzienend te worden qua voedsel, met name door begrazing en de lokale teelt van peulvruchten.

De uitwerking en uitvoering van regionale actieplannen voor een duurzamere veeteelt; deze plannen voorzien in:

  • het opzetten van een sectoroverschrijdend platform (landbouw, volksgezondheid, onderzoek en innovatie, milieu en consumentenverenigingen) om de overgang van de veehouderij te begeleiden;
  • het promoten van gemengde landbouwbedrijven (type polycultuur-veehouderij) die grondgebonden zijn;
  • het opleiden en financieel ondersteunen van landbouwers die willen omschakelen naar veehouderij met minder productiemiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en krachtvoer).

De garantie dat de Belgische invoer (onder meer van palmolie, cacao en soja) geen ontbossing en vernietiging van natuurlijke habitats tot gevolg heeft, door: 

  • het opzetten en ondersteunen van overlegplatforms (met vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en ngo's) om zo de engagementen, de duurzaamheid en de transparantie te vergroten van de waardeketens voor verschillende grondstoffen die mogelijk verband houden met ontbossing;
  • het bieden van financiële en technische hulp aan producerende landen om hun landbouwproductie los te koppelen van ontbossing en aantasting van bossen, en tegelijk het bestuur en het respect voor de rechten van de lokale bevolking te verbeteren;
  • het uitwerken op Europees niveau, samen met de andere lidstaten, van een wetgeving en actieplan ter bestrijding van ontbossing en aantasting van bossen.

 Landbouw NL 001

Samen vooruit

Onze experten zijn beschikbaar om u te helpen

Monica SCHUSTER

Monica SCHUSTER

Beleidsmedewerker Voeding & Landbouw
email twitter

Beatrice Wedeux

Béatrice WEDEUX

Beleidsmedewerker Bossen
email twitter

form élections19

Verkiezingen 2019: jouw stem voor de planeet

Vind jij ook dat het behoud van de natuur en de strijd tegen de klimaatverandering primordiaal zijn? Sluit je aan bij onze beweging en geef je stem aan de planeet!Door dit formulier in te dienen, stem je ermee in dat WWF-België je persoonlijke gegevens verwerkt zoals beschreven in ons privacybeleid.