WWF election verkiezingen wildlife NL header WWF election verkiezingen wildlife NL header

Stop de illegale handel in hout en wilde soorten

Om de illegale handel in hout en wilde soorten in België te stoppen, vraagt WWF aan de volgende regering:

  • de uitwerking en uitvoering van een nationaal actieplan met het oog op het stoppen van de illegale handel in hout en wilde planten- en diersoorten in België. Dit plan definieert duidelijke prioriteiten op basis van de voornaamste risico's, voorziet de nodige middelen voor justitie (waaronder magistraten en gespecialiseerde rechtbanken), politie (met name om de dienst leefmilieu van de federale politie te versterken), douane en de milieudiensten, en bevordert eveneens een effectieve coördinatie en samenwerking bevordert tussen deze diensten op federaal en regionaal niveau;
  • de versterking van opsporing en controles (in het bijzonder op de belangrijkste plaatsen van binnenkomst en transit, maar ook op het internet);
  • het opleggen van strenge sancties voor overtredingen van de betrokken regelgeving, meer bepaald CITES en de EU-houtverordening;
  • het opvolgen van de ontwikkelingen in de illegale handel in planten- en diersoorten en de toepassing van nieuwe technieken en hulpmiddelen om producten op te sporen (bijvoorbeeld isotopen- en DNA-analyses);
  • de sensibilisering van consumenten en bedrijven om de handel in illegale producten te voorkomen.

 Illegale handel NL 001

Samen Vooruit

Onze experten zijn beschikbaar om u te helpen

Sofie Ruysschaert

Sofie RUYSSCHAERT

Beleidsmedewerker Wildlife
email twitter

Beatrice Wedeux

Béatrice WEDEUX

Beleidsmedewerker Bossen
email twitter

Brochure