WWF election verkiezingen NL header WWF election verkiezingen NL header

De politieke eisen van WWF

 

'In het licht van de klimaatverandering en de dramatische achteruitgang van de wereldwijde biodiversiteit, dragen we de gedeelde verantwoordelijkheid maar hebben we niet allemaal dezelfde impact: de politieke verantwoordelijken hebben unieke hefbomen in handen om de veranderingen te versnellen en te vermenigvuldigen die burgers, verenigingen, ondernemers, wetenschappers … gestart zijn. Om de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan te pakken, dringt de tijd om deze hefbomen te activeren. De regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2019 blijken dus cruciaal om veranderingen op gang te brengen. Veranderingen die zich opdringen en die doorslaggevend zullen zijn voor onze toekomst en die van de andere levende wezens.' Antoine Lebrun, Algemeen directeur van WWF-België.

Om onze toekomstige regeringen op het goede spoor te brengen, hebben wij vier prioriteiten voor het beleid geformuleerd.