WWF protect water cover WWF protect water cover

#ProtectWater

 

Act NOW:
vraag de Europese Commissie om de wet sterk te houden!

 

WWF protect water gallery01

We hebben water nodig om te overleven. De waterbronnen in Europa worden beschermd door de waterwet van de EU. Maar veel EU-regeringen willen die wet verzwakken. We MOETEN voorkomen dat dit gebeurt. Samen.

De Europese Commissie wil nu dat jij je zegje doet via haar openbare raadpleging. Dit is je enige kans om hen te vragen onze waterwet sterk te houden.

Wij formuleerden het antwoord dat het best kan verzekeren dat de wet veilig blijft. Wil ook jij dit antwoord in jouw naam naar de Commissie sturen? Vul dan je gegevens in en klik op ‘ACT NOW’.

 

Wat is het probleem?

Volgens de jongste gegevens is 60% van de Europese rivieren, stromen, meren en watergebieden niet gezond. Generaties lang hebben we ze vernield en vervuild, en gebruikten we te veel water op een onverantwoorde manier.

Als we zo blijven voortdoen, wordt alles erdoor getroffen, van de kleine dingen in ons dagelijkse leven die we zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden tot het voortbestaan van hele industrieën. Het treft ook de talloze dieren- en plantensoorten die deze ecosystemen nodig hebben om te kunnen overleven.

De waterwet van de EU beschermt onze waterbronnen, maar regeringen willen die nu
verzwakken.

 

Wiens schuld is dit?

Iedereen heeft hierin een rol te spelen. Maar onze regeringen staan toe dat rivieren, meren en watergebieden worden gebruikt op een manier die ze blijvend beschadigt. Een voorbeeld: dammen en andere infrastructuren (bijv. voor waterkracht, de preventie van overstromingen en scheepvaart) onderbreken de natuurlijke stroming van een rivier, waardoor soorten zich niet meer kunnen voortplanten. Een niet-duurzame landbouw vervuilt en verbruikt heel veel water.

Via de waterwet van de EU stemden regeringen ermee in een eind te maken aan die vernieling. Maar ze slaagden er niet in hun beloften na te komen. En om het allemaal nog eens erger te maken, willen ze die wet nu verzwakken!

Wat is de oplossing?

Deze schade kan niet worden hersteld zonder een sterke wetgeving. In Europa hebben we een sterke wet die onze rivieren, meren, watergebieden, kustwaters en grondwater beschermt: de Europese Kaderrichtlijn Water. Ze verzekert ook dat water dat al werd beschadigd weer tot leven wordt gewekt, en dat tegen ten laatste 2027.

Maar veel regeringen doen er op dit moment alles aan om die wet te verzwakken. Dit zou een enorme kaakslag zijn voor onze rivieren, meren en watergebieden, en alles dat daarvan afhankelijk is.

 

WWF protect water gallery02