FAQ

Voor een natuur zonder plastic

Vijf gram plastic per week? Dat lijkt ongelooflijk. Hoe hebben jullie dat cijfer berekend?

Er bestaan veel studies over de microplastics die we binnenkrijgen via ons voedsel (water, bier, schaaldieren, honing en zout) en de lucht. WWF heeft samengewerkt met de universiteit van Newcastle (Australië) die meer dan 50 studies heeft verzameld. Wetenschappers hebben de gemiddelde hoeveelheid microplastics die we binnenkrijgen berekend en omgezet in gewicht. Meer weten? De volledige analyse is hier beschikbaar!

Is er een risico voor de gezondheid?

Voorlopig hebben we geen wetenschappelijk bewijs dat er een gevaar is voor de menselijke gezondheid. We weten wel dat plastic onherstelbare schade toebrengt aan dieren in het wild. Maar wetenschappers beginnen nu pas de impact van plastic op de mens te bestuderen. Kunnen we met zekerheid stellen dat er een risico is voor onze gezondheid? Neen. Betekent dit dat we niets hoeven te doen? Zeker niet. Of zou je graag een echte creditcard opeten? 

Hoe kunnen we het probleem echt oplossen?

Afzien van plastic rietjes en een herbruikbare zak gebruiken, is een belangrijke eerste stap. Maar het is aan de overheden en bedrijven om concrete maatregelen te nemen om het probleem op te lossen. WWF roept regeringen over de hele wereld op een bindend universeel verdrag te ondertekenen om het gebruik van kunststoffen te regelen. Bedrijven hebben ook een belangrijke rol te spelen. Ze zouden bijvoorbeeld hun producten anders kunnen gaan ontwerpen en produceren om het hergebruik van plastic te bevorderen in plaats van plastic voor eenmalig gebruik te bevoordelen.

Moeten we alle plastic verbannen?

Plastic is op zich niet slecht. De uitvinding ervan heeft aanzienlijke voordelen opgeleverd voor de maatschappij en in sommige gevallen zelfs voor het milieu. Helaas heeft deze uitvinding een wereldwijde ramp veroorzaakt. Het gaat dan over de manier waarop industrieën en overheden omgaan met plastic en over de samenleving die plastic beschouwt als een wegwerpproduct voor eenmalig gebruik. We moeten plastic anders gaan gebruiken, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de economie. 

Hoe kan ik als individu bijdragen aan de oplossing van het probleem?

Laat je stem horen. Roep iedereen op om het probleem te helpen oplossen, of het nu politici zijn of bedrijfsleiders wiens producten en diensten je gebruikt.

Als je zelf actie wil ondernemen tegen plasticvervuiling, kan je de petitie ondertekenen, je dagelijkse gewoonten veranderen of een gift doen.

Ik zou graag meer willen weten over wat de overheid kan doen.

Overheden over de hele wereld verwijten nogal gemakkelijk de bedrijven ("Zij gebruiken plastics, dus is het aan hen om het probleem op te lossen") of de consumenten ("Zij kopen plastic producten, dus is het aan hen om het probleem om te lossen").

Laten we deze cirkel doorbreken en elk onze rol opnemen bij het oplossen van het probleem. De boodschap van WWF aan de regeringen over de hele wereld is duidelijk: de enige manier om het falende systeem te veranderen, is door een bindend universeel verdrag af te sluiten om de plasticvervuiling te bestrijden. Het bestaande wettelijke kader voor de bestrijding van de plasticvervuiling op zee is versnipperd en niet efficiënt. Het biedt niet wat nodig is voor een effectieve, wereldwijde oplossing. Het aanpakken van het probleem op nationaal of regionaal niveau of door vrijwillige, niet-bindende maatregelen, volstaat niet langer. Gecoördineerde internationale actie, gedeelde verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke aanpak zijn nodig.

WWF roept alle landen op om zo snel mogelijk onderhandelingen te beginnen om een nieuwe, bindende, internationale overeenkomst uit te werken om de plasticvervuiling van de oceaan te bestrijden.

Ik zou graag meer willen weten over wat bedrijven kunnen doen.

Plastic is een flexibel, nuttig en kostenefficiënt materiaal dat, mits het op de juiste manier gebruikt wordt, een positieve invloed op het milieu kan hebben. Onze huidige productiesystemen gebruiken het echter niet op die manier. Plastic wordt beschouwd als een goedkoop wegwerpproduct voor eenmalig gebruik. Dat is niet logisch, want plastic degradeert van nature niet snel. Het wordt pas na honderden jaren afgebroken.

Op dit moment is het voor bedrijven vaak winstgevender om nieuw plastic te kopen (merk op dat het van olie wordt gemaakt), in plaats van gerecycleerd plastic. Dit kan niet meer. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun productiemodel het hergebruik van plastic aanmoedigt in plaats van continu nieuw plastic te gebruiken en dit onmiddellijk als afval te beschouwen. Bedrijven kunnen stoppen met beweren dat plastic slechts een afvalbeheerprobleem is ("Het is niet onze schuld als de lokale overheid geen plastic recycleert"). Ze kunnen proactief verantwoordelijkheid nemen voor de materialen die ze gebruiken.

Laat je stem horen: vertel de merken die je gebruikt en de bedrijven waar je beroep op doet dat het tijd is om plastic anders te gaan gebruiken.